Znaleziono 6 artykułów.

Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Narodziny nowoczesnej kultury w Polsce : (o kulturze polskiego Oświecenia) / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 198591-92   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wspomnienia pośmiertne : Edmund Jankowski (1912-1991) / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199172-74   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Odczyty przedstawione na Zebraniu Jubileuszowym : Zarys dziejów Wydziału językoznawstwa i historii literatury Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 198763-67   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wspomnienia pośmiertne : Stefan Żółkiewski (1911-1991) / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199170-72   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Julian Krzyżanowski - człowiek i uczony - w setną rocznicę urodzin [Streszczenie] / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 199261-64   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Zarządu : Komisja Archiwalno-Biblioteczna / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera,
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - 1991106   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.