Znaleziono 14 artykułów.

"Rocznik Legionowski", t. I, Legionowo 2004; t. II, Legionowo 2006 : [recenzja] / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Rocznik Mazowiecki - 2007309-311   Pobierz
Opis
artykułu
Ludność Płocka w latach 1918-1939 na tle społeczeństwa Polski / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Notatki Płockie - 3 (128), 198618-23   Pobierz
Opis
artykułu
Władze miejskie Płocka (1806-1867) / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Notatki Płockie - 3 (152), 199222-29   Pobierz
Opis
artykułu
Początki płockiego szkolnictwa muzycznego w Polsce Ludowej / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Notatki Płockie - 2 (115), 198336-38   Pobierz
Opis
artykułu
Stan sanitarny powiatu płockiego w latach trzydziestych XX w. / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Notatki Płockie - 3 (116), 198315-16   Pobierz
Opis
artykułu
Kilka uwag na temat płockiej gminy żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Notatki Płockie - 1-2 (118-119), 198424-28   Pobierz
Opis
artykułu
Korespondencje / Krystyna Mazowiecka, Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny, Krystyna Mazowiecka,
Notatki Płockie - 1-2 (118-119), 198463-64   Pobierz
Opis
artykułu
Korespondencje / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Notatki Płockie - 4 (121), 198492   Pobierz
Opis
artykułu
Ochrona zdrowia w powiecie warszawskim w latach 1918-1939 / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Rocznik Żyrardowski - 2011377-408   Pobierz
Opis
artykułu
Weterani Powstania Styczniowego w życiu społecznym Drugiej Rzeczypospolitej / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Nasze Korzenie - 201354-60   Pobierz
Opis
artykułu
"Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej", Damian Kasprzyk, Płock 2008 : [recenzja] / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny, Damian Kasprzyk,
Nasze Korzenie - 2013112-114   Pobierz
Opis
artykułu
Z Legionowa na Wyspę Niedźwiedzią / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Rocznik Mazowiecki - 2012221-224   Pobierz
Opis
artykułu
Budowanie legendy Józefa Piłsudskiego w społeczeństwie powiatu warszawskiego w okresie międzywojennym / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Rocznik Mazowiecki - 201266-78   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Płocku w latach 1918-1922 / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny,
Nasze Korzenie - 201482-88   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.