wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu / Tomasz Komornicki, Piotr Rosik.
Tomasz Komornicki, Piotr Rosik
11-35   Pobierz
Opis
artykułu
Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną / Dariusz Świątek.
Dariusz Świątek
37-63   Pobierz
Opis
artykułu
Przedsiębiorstwa Mazowsza mające siedzibę poza Warszawą a poziom koncentracji gospodarki regionu / Piotr Rosik.
Piotr Rosik
65-85   Pobierz
Opis
artykułu
Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu / Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska.
Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska
87-106   Pobierz
Opis
artykułu
Warszawa - miasto kontrastów struktur demograficzno-społecznych ludności / Małgorzata Podogrodzka.
Małgorzata Podogrodzka
107-118   Pobierz
Opis
artykułu
Jak Cię widzą, tak Cię piszą, czyli Piaseczno oczami jego mieszkańców / Dorota Mantey.
Dorota Mantey
119-132   Pobierz
Opis
artykułu
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich jako czynnik aktywizujący wiejskie organizacje pozarządowe w województwie łódzkim / Aneta Golba.
Aneta Golba
133-143   Pobierz
Opis
artykułu
Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie / Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar.
Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Magdalena Fuhrmann, Sylwia Dudek-Mańkowska
147-157   Pobierz
Opis
artykułu
Mijające krajobrazy Mazowsza - Otwock 1916-2011 : sesja popularno-naukowa zorganizowana w Otwocku 10 czerwca 2011 roku - wspomnienie konferencji i recenzja materiałów pokonferencyjnych / Czesław Marcinkowski.
Czesław Marcinkowski, Paweł Ajdacki
161-163   Pobierz
Opis
artykułu
Hołd oddany braci strażackiej Diecezji Płockiej, czyli nowa publikacja księdza dokumentalisty Andrzeja Zakrzewskiego "Zastępy strażackie w parafiach Diecezji Płockiej" / Magdalena Staniszewska.
Andrzej Zakrzewski, Magdalena Staniszewska
165-166   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne".
167-168   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.