wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki / Przemysław Śleszyński.
Przemysław Śleszyński
11-32   Pobierz
Opis
artykułu
Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego / Konrad Ł. Czapiewski, Krzysztof Janc.
Konrad Ł. Czapiewski, Krzysztof Janc
33-51   Pobierz
Opis
artykułu
Determinanty innowacyjności na Mazowszu / Marta Mackiewicz, Anna Dąbrowska.
Marta Mackiewicz, Anna Dąbrowska
53-70   Pobierz
Opis
artykułu
Policentryczność rozwoju Mazowsza / Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Marcin Mazur.
Marcin Mazur, Jerzy Bański, Konrad Czapiewski
71-88   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy planowania struktur przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeni / Bożena Degórska.
Bożena Degórska
89-106   Pobierz
Opis
artykułu
Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza / Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska.
Katarzyna Szmigiel-Rawska, Julita Łukomska
107-123   Pobierz
Opis
artykułu
Konflikty społeczne na Mazowszu - identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny / Sylwia Dudek-Mańkowska, Marta Lackowska-Madurowicz.
Sylwia Dudek-Mańkowska, Marta Lackowska-Madurowicz
125-144   Pobierz
Opis
artykułu
Jak powstają obserwatoria terytorialne w Polsce? / Tomasz Sałański.
Tomasz Sałański
147-157   Pobierz
Opis
artykułu
Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza / Anna Laszuk.
Anna Laszuk
159-164   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy rozwoju obszarów okołomiejskich : konferencja naukowa w Brnie, 24 maja 2012 roku / Maciej Sulmicki.
Maciej Sulmicki
167-172   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne".
173-175   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.