wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Zróżnicowania w rozwoju regionów : (dylematy i argumenty) / Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik.
Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik
11-26   Pobierz
Opis
artykułu
Rola niezależności, wiarygodności i polityki informacyjnej EBC w procesie prowadzenia polityki pieniężnej / Paweł Smaga.
Paweł Smaga
27-40   Pobierz
Opis
artykułu
Zastosowanie obligacji przychodowych w finansowaniu rozwoju infrastruktury w Polsce / Michał Jan Banak.
Michał Jan Banak
41-51   Pobierz
Opis
artykułu
Demografia Warszawy na tle innych miast Polski w latach 1990-2008 / Małgorzata Podogrodzka.
Małgorzata Podogrodzka
53-69   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ lokalnych uwarunkowań na funkcjonowanie i finanse jednostek samorządu terytorialnego w Chińskiej Republice Ludowej / Katarzyna Golik.
Katarzyna Golik
71-85   Pobierz
Opis
artykułu
The Chinese urban development dilemma : heritage and green areas as victims of rapid urbanization / Iván Tosics.
Iván Tosics
87-100   Pobierz
Opis
artykułu
Założenia aktualizacji "Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego".
103-131   Pobierz
Opis
artykułu
Szlak Książąt Mazowieckich sposobem na utrwalenie spuścizny książąt mazowieckich / Daniel Sukniewicz, Piotr Marczak.
Daniel Sukniewicz, Piotr Marczak
135-166   Pobierz
Opis
artykułu
"Sierpeckie Rozmaitości" - okno na świat kulturalnego Sierpca : podsumowanie 20 lat na rynku prasy lokalnej / Magdalena Staniszewska.
Magdalena Staniszewska
167-172   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne".
173-175   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.