wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
7-9   Pobierz
Opis
artykułu
Barometr Mazowsza - zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski
13-55   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych - centrum wiedzy wspierające zarządzanie w regionie / Agnieszka Ajdyn.
Agnieszka Ajdyn
57-65   Pobierz
Opis
artykułu
Paradygmaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie mazowieckim / Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Jarosław Wysocki, Andrzej Perkowski, Andrzej Natuniewicz.
Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Jarosław Wysocki, Andrzej Perkowski, Andrzej Natuniewicz
67-74   Pobierz
Opis
artykułu
Najważniejsze i najpilniejsze zadania w województwie mazowieckim / Tomasz Sałański.
Tomasz Sałański
75-94   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualizacja dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego odpowiedzią na nowe wyzwania rozwojowe / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
95-105   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze zmienia się dla wszystkich : nasze priorytety rozwoju / Adam Struzik.
Adam Struzik
109-113   Pobierz
Opis
artykułu
[23 marca 2011 roku w Warszawie...].
109   Pobierz
Opis
artykułu
Wystąpienia przedstawicieli Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
114   Pobierz
Opis
artykułu
Rola Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych we wspieraniu zarządzania w regionie / Agnieszka Ajdyn.
Agnieszka Ajdyn
114-117   Pobierz
Opis
artykułu
Elektroniczna administracja / Krzysztof Mączewski.
Krzysztof Mączewski
117-120   Pobierz
Opis
artykułu
Wystąpienia gości konferencji : wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.
Waldemar Pawlak
121-122   Pobierz
Opis
artykułu
Wystąpienia gości konferencji : dr Michael Schneider - przedstawiciel regionu Saksonia-Anhalt oraz przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów.
Michael Schneider
122-124   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Radosław Legan, Adam Struzik, Zbigniew Strzelecki, Zbigniew Kruszewski, Maria Bernacka-Rheims, Grzegorz Arciszewski, Michał Staniak, Waldemar Pawlak, Olga Muniak.
Waldemar Pawlak, Adam Struzik, Zbigniew Kruszewski, Zbigniew Strzelecki, Radosław Legan, Maria Bernacka-Rheims, Grzegorz Arciszewski, Michał Staniak, Olga Muniak
125-136   Pobierz
Opis
artykułu
[List do uczestników konferencji] / Jacek Kozłowski.
Jacek Kozłowski
139   Pobierz
Opis
artykułu
Trendy rozwojowe Mazowsza - projekt wspomagający zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym / Tomasz Zegar.
Tomasz Zegar
141-143   Pobierz
Opis
artykułu
Fotoreportaż z konferencji "Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza".
145-155   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne".
157-159   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.