wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2010 - zalecenia i rekomendacje, w tym dla Polski / Renata Pałka.
Renata Pałka
11-49   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym : nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych / Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński.
Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński
51-72   Pobierz
Opis
artykułu
Współpraca systemu edukacji z gospodarką / Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik.
Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik
73-88   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany na rynku pracy na Mazowszu w latach 1999-2008 / Andrzej Karpiński.
Andrzej Karpiński
89-109   Pobierz
Opis
artykułu
Jakość życia w regionach lotniskowych / Agnieszka Bech.
Agnieszka Bech
113-122   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego / Michał Hackiewicz.
Michał Hackiewicz
123-148   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza praktycznych problemów rozwoju energetyki lokalnej na przykładzie wybranych gmin wschodniej części województwa mazowieckiego / Zbigniew Cieszkowski, Elżbieta Polak.
Zbigniew Cieszkowski, Elżbieta Polak
149-165   Pobierz
Opis
artykułu
Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski
167-172   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne - doświadczenia angielskie / Dariusz Świątek.
Dariusz Świątek
173-180   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie ładu przestrzennego - doświadczenia francuskie / Zofia Wysocka.
Zofia Wysocka
181-190   Pobierz
Opis
artykułu
Debata nad projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju : wnioski i komentarze z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej / oprac. Michał Hackiewicz.
Michał Hackiewicz
193-197   Pobierz
Opis
artykułu
V Forum Kohezyjne "Inwestowanie w przyszłość Europy : wkład polityki spójności w Europę 2020" : piłka ciągle w grze / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
199-203   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne".
205-207   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.