wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Dziedzictwo kulturowe Mazowsza : potencjał i problemy zarządzania / Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński.
Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński
11-16   Pobierz
Opis
artykułu
Ochrona dziedzictwa kulturowego - dylematy ponowczesności / Dorota Kielak.
Dorota Kielak
17-19   Pobierz
Opis
artykułu
Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe? / Zbigniew Kobyliński.
Zbigniew Kobyliński
21-47   Pobierz
Opis
artykułu
Zabytek z punktu widzenia estetyki, czyli o węzłach, przejściach i przesunięciach znaczeń w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym / Krystyna Gutowska.
Krystyna Gutowska
49-58   Pobierz
Opis
artykułu
Prawne aspekty ochrony nieruchomości zabytkowych / Helena Kisilowska.
Helena Kisilowska
59-65   Pobierz
Opis
artykułu
Zabytki województwa mazowieckiego - ochrona, zarządzanie i promocja, w świetle materiałów i działalności merytorycznej Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie / Margerita Szulińska.
Margerita Szulińska
67-78   Pobierz
Opis
artykułu
Dziedzictwo kulturowe warszawskiej dzielnicy Białołęka : problemy ochrony, prezentacji i popularyzacji / Magdalena Bryk.
Magdalena Bryk
79-101   Pobierz
Opis
artykułu
Stanowiska archeologiczne w krajobrazie kulturowym Mazowsza : problemy zarządzania i ekspozycji / Jacek Wysocki.
Jacek Wysocki
103-115   Pobierz
Opis
artykułu
Zamki na Mazowszu : historia, stan zachowania i wykorzystania / Marek Jakubiak.
Marek Jakubiak
117-124   Pobierz
Opis
artykułu
Dziedzictwo kultury olęderskiej na Mazowszu / Jerzy Szałygin.
Jerzy Szałygin
125-137   Pobierz
Opis
artykułu
Prawne aspekty korzystania z nieruchomych zabytków techniki na przykładzie obiektów poprzemysłowych Żyrardowa / Monika Łaczmańska.
Monika Łaczmańska
139-147   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy rozpoznania zabytkowych parków na terenie Warszawy oraz przygotowania zaleceń konserwatorskich na przykładzie Ogrodu Krasińskich / Anna Dymek.
Anna Dymek
149-162   Pobierz
Opis
artykułu
Pałac w Sannikach : historia odzyskana / Dorota Zaremba.
Dorota Zaremba
163-173   Pobierz
Opis
artykułu
Pozostałości Nadawczej Radiostacji Transatlantyckiej : problemy konserwatorskie, potencjał edukacyjny i turystyczny / Bartłomiej Klęczar.
Bartłomiej Klęczar
175-188   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy ochrony i konserwacji architektury czasów najnowszych na przykładzie warszawskich osiedli mieszkaniowych z lat 1950-1956 / Anna Wenka-Radzimirska.
Anna Wenka-Radzimirska
189-200   Pobierz
Opis
artykułu
Bilans korzyści i niedogodności : prywatny właściciel wobec decyzji o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków / Margarita Kulesza.
Margarita Kulesza
201-207   Pobierz
Opis
artykułu
Dziedzictwo kulturowe Mazowsza : problemy społeczne, promocja i informacja / Katarzyna Krawczykowska.
Katarzyna Krawczykowska
209-216   Pobierz
Opis
artykułu
Potrzeba i tradycja znakowania zabytków : znak Błękitnej Tarczy na warszawskich zabytkach / Magdalena Wyrzykowska.
Magdalena Wyrzykowska
217-225   Pobierz
Opis
artykułu
Tematyczne szlaki turystyczne - pomysł na wykorzystanie i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego Mazowsza / Daniel Sukniewicz.
Daniel Sukniewicz
227-232   Pobierz
Opis
artykułu
Metropolia warszawska - metodyczne problemy planowania przestrzeni : konferencja "Obszar Metropolitalny Warszawy", 13 czerwca 2011 roku / Tomasz Sławiński.
Tomasz Sławiński
235-240   Pobierz
Opis
artykułu
Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania rozwoju regionów : warsztaty w Białobrzegach, 20-21 maja 2011 roku / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski
241-246   Pobierz
Opis
artykułu
"Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju" : konferencja naukowa w Jachrance, 16-17 czerwca 2011 roku / Paulina Legutko-Kobus.
Paulina Legutko-Kobus
249-251   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne".
253-255   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.