wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Wspomnienie o ks. prof. zw. dr hab. Ryszardzie Rumianku.
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
9-11   Pobierz
Opis
artykułu
Kryzys gospodarczy 2008 roku : perspektywa historyczna / Wojciech Morawski.
Wojciech Morawski
15-33   Pobierz
Opis
artykułu
Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnego / Elżbieta Mączyńska.
Elżbieta Mączyńska
35-51   Pobierz
Opis
artykułu
Kryzys i jego wpływ na poziom bogactwa narodów / Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki.
Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki
53-63   Pobierz
Opis
artykułu
Amerykańska policy mix w przeciwdziałaniu następstwom załamania rynków finansowych / Bazyli Samojlik.
Bazyli Samojlik
65-90   Pobierz
Opis
artykułu
Inwestycje infrastrukturalne jako instrument pobudzenia gospodarki w warunkach kryzysu finansowego / Krzysztof Perdzyński, Sławomir Listkiewicz.
Krzysztof Perdzyński, Sławomir Listkiewicz
91-107   Pobierz
Opis
artykułu
Przejawy kryzysu w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich regionów / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
109-138   Pobierz
Opis
artykułu
Przedsięwzięcia Samorządu Mazowsza w obliczu współczesnego kryzysu / Adam Struzik.
Adam Struzik
143-148   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka i praktyka rozwoju regionalnego w kontekście realizacji polityki spójności UE : próba oceny na przykładzie Mazowsza / Mirosław Grochowski, Grzegorz Rzeźnik.
Mirosław Grochowski, Grzegorz Rzeźnik
149-164   Pobierz
Opis
artykułu
"Kryzys Globalny. Pierwsze przybliżenie", Władysław Szymański, Warszawa 2009 : [recenzja] / Krzysztof Opolski.
Władysław Szymański, Krzysztof Opolski
169-172   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne".
173-175   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.