wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój demograficzno-społeczny Warszawy w XX wieku / Andrzej Gawryszewski.
Andrzej Gawryszewski
11-28   Pobierz
Opis
artykułu
O sposobach wykorzystania przez armię rzymską koni tzw. ras prymitywnych / Radosław Andrzej Gawroński.
Radosław Andrzej Gawroński
29-50   Pobierz
Opis
artykułu
"Rewolucja neolityczna" na Mazowszu : początki nowoczesnej gospodarki / Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński.
Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński
51-72   Pobierz
Opis
artykułu
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie / Maria Krajewska.
Maria Krajewska
73-105   Pobierz
Opis
artykułu
O kolekcjach tworzących zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie / Marek Zalewski.
Marek Zalewski
107-118   Pobierz
Opis
artykułu
Termiczne przekształcenie odpadów kłopotliwych na przykładzie mączki zwierzęcej / Andrzej Myczko, Henryk Karcz, Krzysztof Wierzbicki.
Andrzej Myczko, Henryk Karcz, Krzysztof Wierzbicki
119-127   Pobierz
Opis
artykułu
Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie : część II / Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański.
Roman Domański, Małgorzata Leszczyńska-Domańska
129-151   Pobierz
Opis
artykułu
Przestrzeń otwarta miasta pod presją rozwoju : przyczyny zjawiska i kierunki działań naprawczych : przypadek Mazowsza / Paulina Sikorska.
Paulina Sikorska
155-182   Pobierz
Opis
artykułu
Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu / Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar.
Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Magdalena Fuhrmann
183-200   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowiecki System Informacji Przestrzennej / Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Paweł Soczewski.
Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Paweł Soczewski
201-210   Pobierz
Opis
artykułu
Polskie regiony jako motory rozwoju : refleksje wokół publikacji "Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski" / Roman Szul.
Roman Szul, Jan Szomburg, Anna Dąbrowska-Nowacka
213-218   Pobierz
Opis
artykułu
Erazm Majewski (1858-1922) / Maria Krajewska.
Maria Krajewska
219-228   Pobierz
Opis
artykułu
"Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego" profesora Jerzego Łempickiego : ukoronowanie sierpeckich publikacji 2008 roku / Magdalena Staniszewska.
Jerzy Łempicki, Magdalena Staniszewska
229-231   Pobierz
Opis
artykułu
"Rocznik Otwocki" / Czesław Marcinkowski.
Czesław Marcinkowski
233-236   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne".
237-239   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.