wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
From the Editor-in-Chief / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
11-12   Pobierz
Opis
artykułu
Wykorzystanie i interpretacja danych ekonomicznych w planowaniu strategicznym regionu / Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik.
Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik
15-27   Pobierz
Opis
artykułu
Nowa Strategia Lizbońska po roku 2010 : konsultacje regionalne / Małgorzata Sulmicka.
Małgorzata Sulmicka
29-40   Pobierz
Opis
artykułu
Zakres przedmiotowy projektu "Trendy Rozwojowe Mazowsza" / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
45-53   Pobierz
Opis
artykułu
Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu w obszarze "Społeczeństwo" / Janusz Witkowski.
Janusz Witkowski
55-60   Pobierz
Opis
artykułu
Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu w obszarze "Gospodarka" / Roman Szul.
Roman Szul
61-69   Pobierz
Opis
artykułu
Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu w obszarze "Przestrzeń" / Kazimierz Kuciński.
Kazimierz Kuciński
71-81   Pobierz
Opis
artykułu
Mazovia Quo Vadis? The Panel of International Experts / Antoni Kukliński.
Antoni Kukliński
85-91   Pobierz
Opis
artykułu
Smart Mazovia starting pushing a Green Wave within Central Europe / Jean-Marie Rousseau.
Jean-Marie Rousseau
93-104   Pobierz
Opis
artykułu
Mazovia Quo Vadis? Inspirations from and comments to the "Development Strategy for the Mazowieckie Voivodeship" / Bruno Amoroso.
Bruno Amoroso
105-115   Pobierz
Opis
artykułu
New Statistical Approaches in the Systemic Analysis of Regional, Intra-Regional and Cross-Regional Factors of Information Society and Economic Development : the Case of Mazovia / Jan Grzegorek, Andrzej P. Wierzbicki.
Andrzej P. Wierzbicki, Jan Grzegorek
117-128   Pobierz
Opis
artykułu
Impact of Internet and Information Technologies on the Development of Mazovia / Monika Łazowska, Jerzy Pietrasz, Wojciech Rzucek, Andrzej P. Wierzbicki, Beata Ziewiec.
Monika Łazowska, Jerzy Pietrasz, Wojciech Rzucek, Andrzej P. Wierzbicki, Beata Ziewiec
129-143   Pobierz
Opis
artykułu
Development of the Uusimaa Region : Outlining the Region / Olli Pekka Hatanpää.
Olli Pekka Hatanpää
145-156   Pobierz
Opis
artykułu
Public Health in Regional Development Planning in the Stockholm Region / Tuija Meisaari-Polsa.
Tuija Meisaari-Polsa
157-162   Pobierz
Opis
artykułu
"Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009", Warszawa 2009 : [recenzja] / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski
165-168   Pobierz
Opis
artykułu
"Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę", Warszawa 2009 : [recenzja] / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski
169-172   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne".
173-175   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.