wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Adriana Barbara Cieślak.
Adriana Barbara Cieślak
9-10
Opis
artykułu
Terytorialny paradygmat rozwoju w praktyce / Monika Słupińska.
Monika Słupińska
13-22
Opis
artykułu
Kreowanie marek regionów za granicą przez różne grupy interesariuszy na przykładzie wybranych polskich województw / Katarzyna Janiszewska.
Katarzyna Janiszewska
23-33
Opis
artykułu
Rewitalizacja a jakość przestrzeni publicznej centrum miasta / Anna Wojnarowska.
Anna Wojnarowska
35-52
Opis
artykułu
Pogranicze sztuki i architektury : przestrzeń miejska jako ważny czynnik kształtowania tożsamości / Anna Rathman.
Anna Rathman
53-60
Opis
artykułu
Nowe możliwości rewitalizacji małych zbiorników wodnych / Andrzej Eymontt, Krzysztof Wierzbicki.
Krzysztof Wierzbicki, Andrzej Eymontt
61-75
Opis
artykułu
Działalność architektoniczna w formie spółki partnerskiej / Wanda Misiak.
Wanda Misiak
77-84
Opis
artykułu
Upamiętnianie księcia Janusza Starszego a wiedza współczesnego mieszkańca Mazowsza / Piotr Piekarz.
Piotr Piekarz
85-100
Opis
artykułu
Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego / Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek.
Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek
103-114
Opis
artykułu
Mieć czy być w ruchu – IV Światowy Kongres Mobilności Współdzielonej / Maciej Sulmicki.
Maciej Sulmicki
117-124
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne.
125-126
Opis
artykułu
Information for the authors submitting articles to the Mazovia: Regional Studies.
127-128
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.