wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Adriana Barbara Cieślak.
Adriana Barbara Cieślak
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Harmonia czy dysonans : rozwój architektury uzdrowiskowej w Karpatach i Sudetach w latach 60. i 70. XX wieku / Błażej Ciarkowski.
Błażej Ciarkowski
13-24   Pobierz
Opis
artykułu
Tradycja domów proekologicznych : przykłady polskie / Mariusz Damian Nowak.
Mariusz Damian Nowak
25-38   Pobierz
Opis
artykułu
Modernizacja instalacji grzewczej przeprowadzana w następstwie termomodernizacji budynku / Jarosław Wasilczuk, Marian Sobiech.
Jarosław Wasilczuk, Marian Sobiech
39-53   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie / Radosław Piskorski.
Radosław Piskorski
55-66   Pobierz
Opis
artykułu
Architektura i sztuka stosowana w przedi powojennych projektach Władysława Sowickiego : ewolucja stylu / Agata Wereszczyńska.
Agata Wereszczyńska
67-86   Pobierz
Opis
artykułu
Wzmacnianie funkcji ekonomii społecznej z poziomu regionu : rozważania na przykładzie założeń i efektów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pt. "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" / Marta Bohdziewicz-Lulewicz.
Marta Bohdziewicz-Lulewicz
89-103   Pobierz
Opis
artykułu
Przepis na sukces, czyli jak zrewitalizowano Dolne Miasto w Gdańsku / Dariusz Wołodźko.
Dariusz Wołodźko
105-110   Pobierz
Opis
artykułu
Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w kontekście polityki transportowej aglomeracji miejskiej na przykładzie Wrocławia / Adam Molecki.
Adam Molecki
111-121   Pobierz
Opis
artykułu
Programowanie i wdrażanie rozwoju regionalnego w Mołdawii : kilka refleksji z projektów realizowanych w latach 2015-2016 / Paulina Legutko-Kobus.
Paulina Legutko-Kobus
125-127   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego / Alina Potrykowska.
Alina Potrykowska
129-131   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.