wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego.
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Uwarunkowania przestrzenne, funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych miast w województwie mazowieckiem na przełomie XX i XXI wieku / Hanka Zaniewska.
Hanka Zaniewska
13-30   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy rewitalizacji placu miejskiego w Węgrowie / Małgorzata Ewa Sikorska, Izabela Sobierajska.
Małgorzata Ewa Sikorska, Izabela Sobierajska
31-47   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społeczności / Izabela Sobierajska, Małgorzata Ewa Sikorska.
Małgorzata Ewa Sikorska, Izabela Sobierajska
49-70   Pobierz
Opis
artykułu
Chaos i porządek współczesnej architektury / Zygmunt Szparkowski.
Zygmunt Szparkowski
71-95   Pobierz
Opis
artykułu
Język i regionalna adaptacyjność architektury / Bogusz Modrzewski.
Bogusz Modrzewski
97-107   Pobierz
Opis
artykułu
Architektoniczna moda / Rafał Mazur.
Rafał Mazur
109-116   Pobierz
Opis
artykułu
Bionic aspects in the search of functional systems of structural surfaces / Wiesław Rokicki, Anna Nowak.
Wiesław Rokicki, Anna Nowak
117-124   Pobierz
Opis
artykułu
Pluralizm form i rozwiązań przestrzennych w polskiej architekturze sakralnej XX wieku : na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej / Joanna Gil-Mastalerczyk.
Joanna Gil-Mastalerczyk
125-136   Pobierz
Opis
artykułu
Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w realizacji budynków biurowych na terenie Niemiec / Tomasz Grzelakowski.
Tomasz Grzelakowski
137-153   Pobierz
Opis
artykułu
Voronoi diagrams – rod structure research models in architectural and structural optimization / Wiesław Rokicki, Ewelina Gawell.
Wiesław Rokicki, Ewelina Gawell
155-164   Pobierz
Opis
artykułu
Budynek inteligentny – hybrydowy system energetyczny / Marcin Bugaj, Roman Domański.
Roman Domański, Marcin Bugaj
165-182   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza kosztów inwestycji i eksploatacji hybrydowych źródeł energii dla budynku w technologii tradycyjnej w zależności od jego skali / Mariusz Owczarek, Weronika Radzikowska-Juś.
Mariusz Owczarek, Weronika Radzikowska-Juś
183-202   Pobierz
Opis
artykułu
Cena słońca w projektowaniu architektonicznym / Witold Andrzej Werner.
Witold Andrzej Werner
203-207   Pobierz
Opis
artykułu
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne stosowania pomp ciepła w budownictwie / Jarosław Wasilczuk, Marian Sobiech.
Jarosław Wasilczuk, Marian Sobiech
209-222   Pobierz
Opis
artykułu
Nanokompozyty z grafenem: wytwarzanie, właściwości i znaczenie w budownictwie / Zdzisław Trzaska, Maria Trzaska.
Zdzisław Trzaska, Maria Trzaska
223-245   Pobierz
Opis
artykułu
O rewitalizacji na Mazowszu / Paulina Sikorska.
Paulina Sikorska
249-258   Pobierz
Opis
artykułu
Przykłady wykorzystania opuszczonych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej Polsce / Elżbieta Muszyńska.
Elżbieta Muszyńska
261-279   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. nt. arch. Hanka Ludmiła Zaniewska (1941-2016).
281-282   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne".
283-284   Pobierz
Opis
artykułu
Information for authors submitting articles to the "Mazovia: Regional Studies".
285-286   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.