wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Pożegnanie dr. hab. prof. SGH Zbigniewa Strzeleckiego – Redaktora naczelnego „MAZOWSZE Studia Regionalne„ w latach 2008-2015.
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redaktora Naczelnego / Adriana Barbara Cieślak.
Adriana Barbara Cieślak
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym) / Joanna Gil-Mastalerczyk.
Joanna Gil-Mastalerczyk
13-25   Pobierz
Opis
artykułu
Parki na dawnych terenach przemysłowych jako element szczególny w krajobrazie Zürychu / Jakub Botwina.
Jakub Botwina
27-33   Pobierz
Opis
artykułu
Urban gardening: elements, social, cultural and recreational aspects / Vaida Vaitkutė Eidimtienė, Ingė Auželienė, Linas Daubaras.
Vaida Vaitkutė Eidimtienė, Ingė Auželienė, Linas Daubaras
35-47   Pobierz
Opis
artykułu
Zespół dworsko-parkowy „Willa Mindic” jako szczególny element w krajobrazie i przemiany jego struktury jako znaków czasu / Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz.
Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz
49-69   Pobierz
Opis
artykułu
Element szczególny w otoczeniu : znaki czasu na przykładzie Grodziska Bródnowskiego w Warszawie / Kinga Olszewska.
Kinga Olszewska
71-78   Pobierz
Opis
artykułu
Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu : „Drzwi płockie” na Wzgórzu Tumskim w Płocku i Złote Ogrody Texcoco w Meksyku / Sławomir Paweł Markowski.
Sławomir Paweł Markowski
79-89   Pobierz
Opis
artykułu
Plac Narutowicza w Warszawie : dyskusja o zachowaniu walorów kulturowych miejsca / Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz.
Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz
91-108   Pobierz
Opis
artykułu
Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju / Tadeusz Markowski.
Tadeusz Markowski
111-119   Pobierz
Opis
artykułu
Zintegrowane podejście w planowaniu rozwoju na przykładzie Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego / Małgorzata Żak-Skwierczyńska.
Małgorzata Żak-Skwierczyńska
121-136   Pobierz
Opis
artykułu
"Strategia Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030" – jako przykład zintegrowanego planowania na poziomie ponadregionalnym / Ewa Paturalska-Nowak.
Ewa Paturalska-Nowak
137-144   Pobierz
Opis
artykułu
Possible approaches to barriers to development in public policy / Zbigniew Strzelecki, Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska, Andrzej Gałązka.
Zbigniew Strzelecki, Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska, Andrzej Gałązka
145-161   Pobierz
Opis
artykułu
Rekreacja w stre e podmiejskiej na przykładzie podwarszawskiej gminy Piaseczno : raport z badań / Dorota Mantey.
Dorota Mantey
163-177   Pobierz
Opis
artykułu
Response of Winter wheat cultivars to the environment and crop management in post-registration multi-environment trials (PDO) / Adriana Derejko.
Adriana Derejko
181-196   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "MAZOWSZE Studia Regionalne".
197-198   Pobierz
Opis
artykułu
Information for authors submitting articles to the "Mazovia: Regional Studies".
199-200   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.