wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Regionalizm w Hiszpanii / Roman Szul.
Roman Szul
13-51   Pobierz
Opis
artykułu
Obszary wiejskie a presja urbanizacyjna w powiatach sąsiadujących z Warszawą / Barbara Chmielewska.
Barbara Chmielewska
53-72   Pobierz
Opis
artykułu
Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy / Anna Majewska, Małgorzata Denis, Joanna Jaroszewicz.
Anna Majewska, Małgorzata Denis, Joanna Jaroszewicz
73-85   Pobierz
Opis
artykułu
Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy / Anna Dąbrowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska.
Anna Dąbrowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska
87-107   Pobierz
Opis
artykułu
Zaangażowanie a zaufanie, czyli wybrane aspekty kapitału społecznego na przykładzie podwarszawskiej gminy Podkowa Leśna / Dorota Mantey.
Dorota Mantey
109-124   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie dwóch obwodnic na Mazowszu / Piotr Rosik.
Piotr Rosik
127-139   Pobierz
Opis
artykułu
Struktury krzemionkowo-metaliczne- możliwości potencjalnych zastosowań / Magdalena Wenda, Maria Zielecka, Regina Jeziórska, Elżbieta Bujnowska, Marek Panasiuk, Krystyna Cyruchin.
Magdalena Wenda, Maria Zielecka, Regina Jeziórska, Elżbieta Bujnowska, Marek Panasiuk, Krystyna Cyruchin
141-148   Pobierz
Opis
artykułu
Thomas Piketty - współczesny Janosik czy objawienie ekonomiczne? / Krzysztof Opolski, Agata Kocia.
Krzysztof Opolski, Agata Kocia, Thomas Piketty
151-157   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów.
159-160   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.