Notatki Płockie, t. 57 (2012), nr 3 (232)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Płock jako siedziba książąt mazowieckich / Joanna Kacperska.
Joanna Kacperska
3-6   Pobierz
Opis
artykułu
Przejawy życia codziennego ziemian Mazowsza Płockiego w okresie międzywojennym / Tomasz Piekarski.
Tomasz Piekarski
7-13   Pobierz
Opis
artykułu
4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej : jego sztandary i ich wojenne losy / Jan Waluś, Konrad Waluś.
Jan Waluś, Konrad Waluś
14-20   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie struktury organizacyjnej i rozbudowa bazy filii Politechniki Warszawskiej w Płocku w latach 1970-1980 / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski
21-27   Pobierz
Opis
artykułu
Strajk kobiet w gostynińskim "Polamie" w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i Komitetu Zakładowego PZPR / Barbara Ewa Gierula.
Barbara Ewa Gierula
28-33   Pobierz
Opis
artykułu
Kapitał intelektualny małego Ośrodka Miejskiego na przykładzie Sierpca / Grzegorz Wąsiewski.
Grzegorz Wąsiewski
34-44   Pobierz
Opis
artykułu
"Powszechne wychowanie muzyczne w Płocku w dwudziestoleciu międzywojennym", Jarosław Domagała, Płock 2009 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Jarosław Domagała
45-48   Pobierz
Opis
artykułu
"Architektura Płocka i jej twórcy", Kazimierz Badowski, Jan Bolesław Nycek, Płock 2011 : [recenzja] / Jan Przypkowski.
Jan Bolesław Nycek, Jan Przypkowski, Kazimierz Badowski
49-51   Pobierz
Opis
artykułu
"21 Muromski Pułk Piechoty : historia i płockie ślady", Konrad Jan Waluś, Płock 2012 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Konrad Jan Waluś
52-55   Pobierz
Opis
artykułu
[W nawiązaniu do...] / Michał Sokołowski.
Michał Sokołowski
56   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.