Notatki Płockie, t. 57 (2012), nr 2 (231)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Siedem wieków miasta Sierpca / Henryka Piekarska.
Henryka Piekarska
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Sierpc przedlokacyjny : legendy i fakty archeologiczne / Andrzej Tucholski.
Andrzej Tucholski
6-9   Pobierz
Opis
artykułu
Lokacja Sierpca na tle sieci miejskiej XIV-wiecznego Mazowsza / Marcin Sumowski.
Marcin Sumowski
10-13   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczniejsi proboszczowie i dziekani sierpeccy / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
14-16   Pobierz
Opis
artykułu
Sierpecki epizod wojny 1920 roku / Grzegorz Radomski.
Grzegorz Radomski
17-19   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój Sierpca w okresie międzywojennym : zjawisko regionalizmu / Grzegorz Wąsiewski.
Grzegorz Wąsiewski
20-29   Pobierz
Opis
artykułu
Powiat sierpecki w czasach okupacji hitlerowskiej oraz w okresie II konspiracji / Zdzisław Dumowski.
Zdzisław Dumowski
30-39   Pobierz
Opis
artykułu
Główni inspiratorzy powołania Sierpskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w 1908 roku / Henryka Piekarska.
Henryka Piekarska
40-42   Pobierz
Opis
artykułu
Stan badań genealogicznych i możliwości badawcze rodzin Sierpca i okolic / Paweł Bogdan Gąsiorowski.
Paweł Bogdan Gąsiorowski
43-47   Pobierz
Opis
artykułu
690 lat Sierpca : refleksje rocznicowe / Marek Chrzanowski, Zdzisław Dumowski.
Zdzisław Dumowski, Marek Chrzanowski
48-50   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesny Sierpc / Marek Kośmider, Stanisław Majchrzak.
Marek Kośmider, Stanisław Majchrzak
51-52   Pobierz
Opis
artykułu
Drzwi płockie jako symbol wiary / Stefan Cegłowski.
Stefan Cegłowski
53-55   Pobierz
Opis
artykułu
"Towarzystwo Naukowe Płockie, podmiot życia publicznego", Zbigniew P. Kruszewski, Warszawa 2011 : [recenzja] / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak, Zbigniew P. Kruszewski
56-58   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 IV - 30 VI 2011 r.
59-75   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.