Notatki Płockie, t. 57 (2012), nr 1 (230)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Car Wasyl Szujski na zamku w Gostyninie (1611-1612) / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
3-13   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów sportu w Płocku. Rola garnizonu płockiego w jego upowszechnianiu w latach 1918-1939 / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski
14-23   Pobierz
Opis
artykułu
Trzęsienie ziemi w powiecie płockim w lutym i marcu 1932 r. / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski
24-29   Pobierz
Opis
artykułu
Płock i płocczanie wobec śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Upamiętnienie zmarłego w 1935 r. / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski
30-39   Pobierz
Opis
artykułu
Główne kierunki działalności administracji państwowej zespolonej i instancji na terenach powiatu brzezińskiego, kutnowskiego i łęczyckiego w latach 1945-1950 / Józef Borówka.
Józef Borówka
40-45   Pobierz
Opis
artykułu
Korupcja i przestępstwa gospodarcze w opinii mieszkańców Płocka / Agnieszka Krzętowska.
Agnieszka Krzętowska
46-49   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Norman Davies gościem Towarzystwa Naukowego Płockiego / Maciej Wróbel.
Maciej Wróbel
50-52   Pobierz
Opis
artykułu
"Broniewski. Miłość, wódka, polityka", Mariusz Urbanek, Warszawa 2011 : [recenzja] / Damian Kasprzyk.
Damian Kasprzyk, Mariusz Urbanek
53-55   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Andrzej Abramowicz nie żyje / Maria Sęczkowska, Bolesław Solarski.
Bolesław Solarski, Maria Sęczkowska
56-57   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 I - 31 III 2011 r. / oprac. Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Iwona Typiak-Kowalska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Małgorzata Bielak, Iwona Typiak-Kowalska
59-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.