Notatki Płockie, t. 56 (2011), nr 4 (229)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Krótka histora żeglugi parowej na Wiśle / Paweł Tomasz Śliwiński.
Paweł Tomasz Śliwiński
3-7   Pobierz
Opis
artykułu
Franciszek Ksawery Wakulski - polski inżynier w Peru / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
8-14   Pobierz
Opis
artykułu
Polska Macież Małorolnych w Płockiem / Nina Kassan.
Nina Kassan
15-20   Pobierz
Opis
artykułu
Poczta polska w Płocku po 11 listopada 1918 r. / Julian Auleytner.
Julian Auleytner
21-24   Pobierz
Opis
artykułu
Sierpień 1920 roku w Płocku w korespondencji Haliny Rutskiej / Ewa Horodyska-Gizińska.
Ewa Horodyska-Gizińska
25-30   Pobierz
Opis
artykułu
Uniwersytet Powszechny w Sierpcu (1936 r.) / Grzegorz Wąsiewski.
Grzegorz Wąsiewski
31-33   Pobierz
Opis
artykułu
O Duninowie w latach II wojny światowej / Michał Sokołowski.
Michał Sokołowski
34-37   Pobierz
Opis
artykułu
Mord na Żydach w Raciążu w sierpniu 1945 roku / Adam Dariusz Kotkiewicz.
Adam Dariusz Kotkiewicz
38-43   Pobierz
Opis
artykułu
Rynek pracy subregionu płockiego w opinii ludzi młodych do 25 roku życia / Agnieszka Krzętowska, Andrzej Jagodziński.
Andrzej Jagodziński, Agnieszka Krzętowska
44-48   Pobierz
Opis
artykułu
"Badania społeczne i ich rola w kształtowaniu postępu. Ciągłość i zmiana. W 150. rocznicę urodzin Ludwika Krzywickiego : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Płock, 19-20 października 2009 r., pod honorowym patronatem prof. zw. dr. hab. Karola Modzelewskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk", pod red. Wiesława Końskiego, Płock 2011 : [recenzja] / Wacław Sadkowski.
Wiesław Koński, Wacław Sadkowski
49-50   Pobierz
Opis
artykułu
Uroczyste otwarcie ulicy oraz odsłonięcie pomnika-ławeczki dr. inż. Jakuba Chojnackiego / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
51-55   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 X - 31 XII 2010 r.
56-69   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.