Notatki Płockie, t. 34 (1989), nr 4 (141)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Rzemieślnicy różni w Płocku XVI stulecia / Stanisław Szymański.
Stanisław Szymański
3-6   Pobierz
Opis
artykułu
Listy płocczanki do Teofila Lenartowicza / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
7-13   Pobierz
Opis
artykułu
Katolickie Towarzystwo Dobroczynności Diecezji Płockiej "Caritas" w świetle statutu z 1932 roku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
14-19   Pobierz
Opis
artykułu
Władysław Ordon (Władysław Szanser) poeta - płocczanin zbyt szybko zapomniany / Zbigniew Łukaszewski.
Zbigniew Łukaszewski
20-26   Pobierz
Opis
artykułu
Archeologia w "Korespondencie Płockim" (1876-1888) / Jolanta Wrońska.
Jolanta Wrońska
27-29   Pobierz
Opis
artykułu
Obozy pracy w rejencji ciechanowskiej / Marek Tadeusz Frankowski.
Marek Tadeusz Frankowski
30-38   Pobierz
Opis
artykułu
Orientacje zasadnicze i celowościowe jako czynnik różnicujący postawy prospołeczne młodzieży płockiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
39-48   Pobierz
Opis
artykułu
Cztery nowe inkunabuły w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego zakupione w latach 1988-1989 / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska
49   Pobierz
Opis
artykułu
Marszałek Sejmu - prof. dr Mikołaj Kozakiewicz w siedzibie TNP.
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
Pojęcie przywództwa w nowoczesnym świecie / Mikołaj Kozakiewicz.
Mikołaj Kozakiewicz
52-54   Pobierz
Opis
artykułu
Jaki winien być herb miasta Płocka?
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny do Prezesa Rady Ministrów RP Tadeusza Mazowieckiego.
57   Pobierz
Opis
artykułu
Order Zasługi dla pastora Herberta Kretschmanna.
58   Pobierz
Opis
artykułu
150 lat fotografii (1839-1989) / J. Ch.
Jakub Chojnacki
59   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.