Notatki Płockie, t. 33 (1988), nr 2 (135)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Zagajenie / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura intelektualna w cywilizacji współczesnej / Bogdan Suchodolski.
Bogdan Suchodolski
5-9   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki działalności regionalnych towarzystw naukowych i kulturalnych / Czesław Niedzielski.
Czesław Niedzielski
9-13   Pobierz
Opis
artykułu
Dziedzictwo Konrada I Mazowieckiego : (w 800 rocznicę urodzin1188-1988) / Andrzej Piskozub.
Andrzej Piskozub
14-21   Pobierz
Opis
artykułu
Płocka herma fundacji Kazimierza Wielkiego / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
22-26   Pobierz
Opis
artykułu
"Decas quaestionum publicarum Regni" / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
27-31   Pobierz
Opis
artykułu
Z działalności pedagogicznej i pisarskiej Wincentego Dawida (1816-1897) / Andrzej Chodubski.
Andrzej Chodubski
32-39   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowieckie Poliana : lustracja mazowieckich wątków, pierwiastków, epizodów, aspektów, korelacji i motywów w twórczości i działalności Wincentego Pola / Adam Pol.
Adam Pol
40-48   Pobierz
Opis
artykułu
Historia Pojezierza Gostyńskiego w świetle badań osadów dennych jezior / Bogumił Wicik, Kazimierz Więckowski.
Bogumił Wicik, Kazimierz Więckowski
49-53   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe inkunabuły w Bibliotece im. Zielińskich TNP zakupione w latach 1986-1987 / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska
53-54   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Naukowe Płockie a Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Turystyczno-Krajoznawcze / Jakub Chojnacki, Tadeusz Kowalewski.
Jakub Chojnacki, Tadeusz Kowalewski
55-57   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Fabryki Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki w Płocku 1870-1977", Jerzy Stefański, Płock 1986 : [recenzja] / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński, Jerzy Stefański
58-60   Pobierz
Opis
artykułu
[List prezesa TNP do Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego] / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
60-61   Pobierz
Opis
artykułu
[Adres gratulacyjny prezesa TNP do profesora - prezydenta Franza J. Heyen w 60 rocznicę urodzin].
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
Nietypowy jubileusz. Dar prezesa Jakuba Chojnackiego. Dziesiąta nieruchomość TNP / Jan B. Nycek.
Jan Bolesław Nycek
61   Pobierz
Opis
artykułu
[Adres gratulacyjny prezesa TNP do profesora Jerzego Marii Pniewskiego, członka honorowego TNP, w 75 rocznicę urodzin].
62   Pobierz
Opis
artykułu
Audiatur et altera pars. Protest przeciwko cenom "umownym" w Płockiej Drukarni Akcydensowej / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
62-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.