Notatki Płockie, t. 31 (1986), nr 3 (128)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
[Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego...] / Redakcja.
3   Pobierz
Opis
artykułu
Tradycja regionalna / Piotr Kwiatkowski.
Piotr Kwiatkowski
4-7   Pobierz
Opis
artykułu
Andrzej Stanisław Załuski, biskup płocki (1723-1736) - wobec zjawiska zabobonów i czarów / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
8-10   Pobierz
Opis
artykułu
Pierwsze płockie medale w latach 1903-1939 / Andrzej Ciesiulski.
Andrzej Ciesiulski
11-18   Pobierz
Opis
artykułu
Ludność Płocka w latach 1918-1939 na tle społeczeństwa Polski / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny
18-23   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemia odsłania tajemnice. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Podolszycach / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala
24-29   Pobierz
Opis
artykułu
Drobin w latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (od 1864 r.) / Józef Barański.
Józef Barański
30-34   Pobierz
Opis
artykułu
"Tygodnik Gostyniński" 1929-1930 / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
35-42   Pobierz
Opis
artykułu
Wincenty Korda - wybitny ogrodnik połcki / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
42-44   Pobierz
Opis
artykułu
Obsada personalna więzienia karno-śledczego gestapo w forcie III w Pomiechówku / Marek T. Frankowski.
Marek Tadeusz Frankowski
44-48   Pobierz
Opis
artykułu
Wybitna Płocczanka Mira Ziemińska-Sygietyńska dziesiątym Honorowym Obywatelem miasta Płocka / oprac. Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
48-51   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz Wyczałkowski nie żyje / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
52-59   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. Profesor Prałat Seweryn Wyczałkowski w szeregach Armii Krajowej : (wspomnienie z lat okupacji hitlerowskiej w Płocku) / Bolesław Jędrzejewski.
Bolesław Jędrzejewski
59-63   Pobierz
Opis
artykułu
Wiersz o księdzu Sewerynie Wyczałkowskim : proboszczu parafii św. Bartłomieja w Płocku w latach 1953-1985 i członku Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1933-1986 / Stanisław Józef Kostanecki.
Stanisław Józef Kostanecki
63   Pobierz
Opis
artykułu
List prezesa TNP do profesora Aleksandra Krawczuka z okazji powołania go na Ministra Kultury i Sztuki oraz odpowiedź Ministra.
64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.