Notatki Płockie, t. 31 (1986), nr 2 (127)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Order Krzyża Grunwaldu III kl. dla Płocka / Tadeusz Kurpiewski.
Tadeusz Kurpiewski
3-7   Pobierz
Opis
artykułu
Nauka w służbie narodu - III Kongres Nauki Polskiej / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
8-21   Pobierz
Opis
artykułu
Jeszcze o nagrobku Rychezy w katedrze kolońskiej / Stefan K. Kuczyński.
Stefan Krzysztof Kuczyński
22-23   Pobierz
Opis
artykułu
"Co zrobisz, to zostanie" - pamięci przyjaciela Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
24-34   Pobierz
Opis
artykułu
Sannicka pamięć o Chopinie / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
35-38   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Włodzimierz Szafrański, zasłużony badacz pradziejów Płocka - w 65 rocznicę urodzin / Władysław Krysiak.
Władysław Krysiak
39-46   Pobierz
Opis
artykułu
Archiwa płockie - cz. III : Archiwum Państwowe w Płocku (lata 1950-1985) / Czesława Gąska.
Czesława Gąska
47-52   Pobierz
Opis
artykułu
Z sierpeckich "judaików" / J. Ch.
Jakub Chojnacki
53   Pobierz
Opis
artykułu
Ze statystyki miasta / Oprac. Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
54   Pobierz
Opis
artykułu
"Drukarstwo płockie do roku 1918", Urszula Maria Morawska, Płock 1984 : [recenzja] / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka, Urszula Maria Morawska
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Cztery nowe inkunabuły w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego zakupione w roku 1985 / Barbara Ćwikła.
Barbara Ćwikła
57-60   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Sierpcu.
61   Pobierz
Opis
artykułu
List prezesa TNP do dyrektora Instytutu Niemiecko-Polskiegow RFN i odpowiedź p. Karla Dedeciusa / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
62   Pobierz
Opis
artykułu
List członka Prezydium Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata do redakcji "Notatek Płockich" / Andrzej Przypkowski.
Andrzej Przypkowski
63   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny do Uczestników Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. króla Władysława Jagiełły w Płocku.
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.