Notatki Płockie, t. 32 (1987), nr 2 (131)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Nowe polskie źródło do archeologii muzycznej / Ewa Dahlig.
Ewa Dahlig
3-6   Pobierz
Opis
artykułu
Wojciech Grabowski z Sierpca i jego kalendarz astrologiczny ("Iudicum Astrologicum") na rok 1539 / Edward Potkowski.
Edward Potkowski
7-11   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Miłosierdzia Szkolnego przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej w latach 1820-1830 / Marian Skoczeń.
Marian Skoczeń
11-15   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura społeczno-ekonomiczna Bielska i Bodzanowa w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1864 r.) / Józef Barański.
Józef Barański
16-19   Pobierz
Opis
artykułu
Podstawy społeczeństwa Ziemi Dobrzyńskiej (Gub. Płocka) w okresie rusyfikacji (1864-1914) / Mirosław Krajewski.
Mirosław Krajewski
20-30   Pobierz
Opis
artykułu
Dramaty Jerzego Szaniawskiego w przedwojennym teatrze płockim / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
31-32   Pobierz
Opis
artykułu
25 lat Zespołu Szkół Zawodowych MZRiP im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku / Jadwiga Miller, Andrzej Głowacki, Józefa Nowak, Anna Wejman.
Jadwiga Miller, Andrzej Głowacki, Józefa Nowak, Anna Wejman
33-40   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój kombinatu a ewolucja programu nauczania przedmiotów zawodowych / Jadwiga Złotowska, Aleksy Wiśniewski, Jadwiga Lewandowska.
Jadwiga Lewandowska, Jadwiga Złotowska, Aleksy Wiśniewski
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Zespół Szkół Chemicznych po 25 latach - opinie absolwentów i szanse rozwoju szkoły / Janina Raniowska.
Janina Raniowska
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza warunków socjalno-bytowych młodych rodzin oraz ich chęć stabilizowania się w Mazowieckich zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku / Anna Schulz.
Anna Schulz
45-49   Pobierz
Opis
artykułu
Mgr Bolesław Jędrzejewski prezes TNP w latach 1945-1949 nie żyje / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Bolesławie Jędrzejewskim - prezesie Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1945-1949 / Redakcja, Kazimierz Askanas.
, Kazimierz Askanas
51-55   Pobierz
Opis
artykułu
Krótki poemat o prezesie... TNP Bolesławie Jędrzejewskim, zmarłym w 91 roku życia dnia 25 lutego 1987 r. w Płocku / Stanisław Józef Kostanecki.
Stanisław Józef Kostanecki
56   Pobierz
Opis
artykułu
"Jerzy Milczący" w Wyszogrodzie : Sesja naukowa - Jerzy Szaniawski - samotnik, humorysta, tragik / Mariusz Olbromski.
Mariusz Olbromski
57-60   Pobierz
Opis
artykułu
XXV-lecie działalności Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy / Tomasz Dzwonkowski.
Tomasz Dzwonkowski
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej TNP.
62   Pobierz
Opis
artykułu
List Prezesa TNP do profesora - ministra Aleksandra Krawczuka z okazji 65 rocznicy urodzin / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
63   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.