Notatki Płockie, t. 32 (1987), nr 3 (132)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
W 750 rocznicę lokacji miasta Płocka : (sesja naukowa) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-11   Pobierz
Opis
artykułu
Miasto Płock ma 1000 lat : (prapoczątki płockiego procesu miastotwórczego in statu nascendi) / Włodzimierz Szafrański.
Włodzimierz Szafrański
12-14   Pobierz
Opis
artykułu
Wokół lokacji Płocka / Henryk Samsonowicz.
Henryk Samsonowicz
15-19   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce Płocka w kulturze wieków średnich / Stefan Krzysztof Kuczyński.
Stefan Krzysztof Kuczyński
20-28   Pobierz
Opis
artykułu
Rola ośrodka kościelnego płockiego w dziejach Polski w średniowieczu / Tadeusz Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski
29-34   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Marian Krzesiński, Stanisław J. Kostanecki, Włodzimierz Kotowski, Wojciech Góralski, Józef W. Dyskant, Janusz Majewski, Maria Dembińska, Ryszard Knapiński, Teresa Dunin-Wąsowicz, Jerzy Gąssowski.
Jerzy Gąssowski, Wojciech Góralski, Stanisław Józef Kostanecki, Włodzimierz Kotowski, Ryszard Knapiński, Marian Krzesiński, Józef W. Dyskant, Janusz Majewski, Maria Dembińska, Teresa Dunin-Wąsowicz
35-45   Pobierz
Opis
artykułu
Podsumowanie obrad / Andrzej Zahorski.
Andrzej Zahorski
45-48   Pobierz
Opis
artykułu
Rapsod na siedemsetpięćdziesięciolecie nadania dla Płocka aktu lokacyjnego / Stanisław Jagielski.
Stanisław Jagielski
49   Pobierz
Opis
artykułu
Niezapomniany rok 1237 / Andrzej Piskozub.
Andrzej Piskozub
50-54   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki kulturalne jako czynnik polityczny: Polska - Republika Federalna Niemiec / Winfried Lipscher ; tł. Stanisław Łyka ; wstęp Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Stanisław Łyka, Winfried Lipscher
55-61   Pobierz
Opis
artykułu
Lubi lasy mieszane / Stefan Dietrich.
Stefan Dietrich
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
65 rocznica urodzin prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP).
63   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.