Notatki Płockie, t. 32 (1987), nr 1 (130)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
III Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury / Czesław Niedzielski ; wstęp J. Ch.
Jakub Chojnacki, Czesław Niedzielski
3-10   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Pułtuska - rezydencji biskupów płockich / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
11-17   Pobierz
Opis
artykułu
Wieś płocka na przełomie lat 1918/1919 / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski
17-23   Pobierz
Opis
artykułu
Jeziora województwa płockiego / Ireneusz Kamiński.
Ireneusz Kamiński
23-29   Pobierz
Opis
artykułu
"Odnawialne" źródło energii w Murzynowie / Kazimierz Mieszczyński.
Kazimierz Mieszczyński
29-35   Pobierz
Opis
artykułu
Rewaloryzacja zespołów zabytkowych w Polsce : (Seminarium Krajowe TUP i TNP) / Benedykt Czarnecki.
Benedykt Czarnecki
35-43   Pobierz
Opis
artykułu
Sympozjum poświęcone wpływom włocławskiego spiętrzenia Wisły na środowisko / Witold Lenart, Artur Magnuszewski.
Witold Lenart, Artur Magnuszewski
44-45   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa w Ciechanowie z okazji 60 rocznicy śmierci prof. Władysława Smoleńskiego / Anna Stogowska.
Anna Stogowska
46-49   Pobierz
Opis
artykułu
Kazimierz Janiak nie żyje / W. K.
Wiesław Koński
50-53   Pobierz
Opis
artykułu
750 rocznica lokacji miasta Płocka - uchwały MRN.
54-56   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat wydawniczy.
56   Pobierz
Opis
artykułu
"Tydzień Rychezy" w Republice Federalnej Niemiec / Peter Schreiner ; tł. Stanisław Łyka ; wstęp Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Peter Schreiner, Stanisław Łyka
57-60   Pobierz
Opis
artykułu
Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego / oprac. W. K.
Wiesław Koński
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 30-lecia "Notatek Płockich" / oprac. W. K.
Wiesław Koński
63   Pobierz
Opis
artykułu
Pieśń Towarzystwa Naukowego Płockiego / Jan Chojnacki.
Jan Chojnacki
63   Pobierz
Opis
artykułu
Schemat organizacyjny Towarzystwa Naukowego Płockiego.
64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.