Notatki Płockie, t. 30 (1985), nr 4 (125)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Stanisław Ryszard Dobrowolski Członek Honorowy Towarzystwa Naukowego Płockiego nie żyje / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-7   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatnie listy. Wspomnienie o Stanisławie Ryszardzie Dobrowolskim / Marcin Kamiński.
Marcin Kamiński
7-12   Pobierz
Opis
artykułu
Krótka kantata o rycerzu Stanisławie Ryszardzie Dobrowolskim / Stanisław Józef Kostanecki.
Stanisław Józef Kostanecki
12   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Ryszard Dobrowolski - wspomnienie / Jan B. Nycek.
Jan Bolesław Nycek
13-17   Pobierz
Opis
artykułu
Psyche Iatreion - 165 lat książnicy płockiej / Anna Ostrowska.
Anna Ostrowska
18-29   Pobierz
Opis
artykułu
85 rocznica urodzin Stefana Gołębiowskiego - Członka Honorowego TNP / J. Ch.
Jakub Chojnacki
30   Pobierz
Opis
artykułu
Laudatio Operis / Ryszard Matuszewski.
Ryszard Matuszewski
30-37   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie i rozwój Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Cotex" (1973-1985) / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
38-50   Pobierz
Opis
artykułu
Archiwa płockie (XIV w. - 1951 r. - rys historyczny) : część I / Czesław Gąska.
Czesław Gąska
50-57   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Konradzie Jażdżewskim / Andrzej Abramowicz.
Andrzej Abramowicz
57-59   Pobierz
Opis
artykułu
Zjazd założycielski Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie / oprac. Włodzimierz Smulski.
Włodzimierz Smulski
59-61   Pobierz
Opis
artykułu
Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu TNP z okazji 80-lecia urodzin ks. prof. prał. Seweryna Wyczałkowskiego / oprac W. K.
Wiesław Koński
61-63   Pobierz
Opis
artykułu
List Zarządu TNP do Przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
List Zarządu TNP do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.