Notatki Płockie, t. 30 (1985), nr 2 (123)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
W 165 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego, Dzień Bolesława Jędrzejowskiego / oprac. W. K.
Wiesław Koński
3-13   Pobierz
Opis
artykułu
Matka Krzywoustego : (królowa w biurku) / Włodzimierz Szafrański.
Włodzimierz Szafrański
14-24   Pobierz
Opis
artykułu
Reformacja na Mazowszu / Wacław Urban.
Wacław Urban
24-27   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe źródła do dziejów księgarstwa i czytelnictwa płockiego w drugiej połowie XIX wieku / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
28-32   Pobierz
Opis
artykułu
Księga Pamiątkowa Towarzystwa Naukowego Płockiego : (w 40 rocznicę wyzwolenia Płocka) / Bolesław Jędrzejewski.
Bolesław Jędrzejewski
33-38   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane problemy okupacji i konspiracji na terenach powiatu sierpeckiego (1939-1945) / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski
38-46   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwa naukowe przed III Kongresem Nauki Polskiej / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
47-50   Pobierz
Opis
artykułu
Zastosowanie metody bonitacyjnej dla fizjograficznej waloryzacji obszaru województwa płockiego / Dariusz Michał Bednarski.
Dariusz Michał Bednarski
51-54   Pobierz
Opis
artykułu
"Drukarstwo płockie do roku 1918”, Urszula Maria Morawska, Płock 1984 : [recenzja] / Elżbieta Słodkowska.
Urszula Maria Morawska, Elżbieta Słodkowska
55-57   Pobierz
Opis
artykułu
List Zarządu TNP do Przewodniczącego Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego.
58   Pobierz
Opis
artykułu
List Zarządu TNP do Przewodniczącego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
58   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.