Notatki Płockie, t. 29 (1984), nr 4 (121)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Działalność Towarzystwa Naukowego Płockiego w czterdziestoleciu PRL - cz. II / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
3-16   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Naukowe Płockie jako czynnik kulturotwórczy w 40-leciu PRL / Anna Stogowska.
Anna Stogowska
17-28   Pobierz
Opis
artykułu
Szkic życia muzycznego Płocka w okresie 40-lecia Polski Ludowej / Marcin Kamiński.
Marcin Kamiński
28-47   Pobierz
Opis
artykułu
Ruch ludowy na terenach obecnego województwa Płockiego w latach 1945-1949 / Jerzy Kosmaczewski.
Jerzy Kosmaczewski
48-51   Pobierz
Opis
artykułu
Ruch ludowy w województwie płockim w latach 1945-1975 / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski
51-60   Pobierz
Opis
artykułu
Płocka wojewódzka organizacja Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w latach 1975-1984 / Jerzy Kosmaczewski.
Jerzy Kosmaczewski
61-69   Pobierz
Opis
artykułu
25 lat Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku / Henryk Szeliga.
Henryk Szeliga
69-82   Pobierz
Opis
artykułu
Przyszłość kombajnów zbożowych / Roman Fąfara.
Roman Fąfara
82-85   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy badawcze ochrony środowiska województwa płockiego / Witold Lenart, Władysław Skalny.
Witold Lenart, Władysław Skalny
85-89   Pobierz
Opis
artykułu
Dziesięciolecie Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego w Murzynowie / Witold Lenart.
Witold Lenart
89-92   Pobierz
Opis
artykułu
Korespondencje / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny
92   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej TNP.
92   Pobierz
Opis
artykułu
Z sesji Narodowej Rady Kultury.
93   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualna sytuacja ruchu towarzystw społeczno-kulturalnych : (stanowisko zespołu ds. przygotowania plenum Narodowej Rady Kultury).
94-95   Pobierz
Opis
artykułu
Listy Zarządu TNP do Prezesa i Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Obrony Narodowej.
96-98   Pobierz
Opis
artykułu
List Marszałka Polski do Prezesa TNP.
98   Pobierz
Opis
artykułu
List Zarządu TNP do Przewodniczącego rady Państwa PRL z okazji 75 rocznicy urodzin.
99   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.