Notatki Płockie, t. 29 (1984), nr 3 (120)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
[40 lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej...] / Redakcja.
3   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczny i gospodarczy rozwój Płocka w XL-eciu PRL / Marianna Pietralak.
Marianna Pietralak
4-13   Pobierz
Opis
artykułu
Osiągnięcia archeologicznych badań wykopaliskowych w Płocku w czterdziestoleciu Polski Ludowej / Włodzimierz Szafrański.
Włodzimierz Szafrański
14-19   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność naukowa Towarzystwa Naukowego Płockiego w czterdziestoleciu PRL - cz. I / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
20-25   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat sekretariatu Seminarium Doktoranckiego przy Towarzystwie Naukowym Płockim / Kazimierz Urbański.
Kazimierz Urbański
25   Pobierz
Opis
artykułu
Płock pod znakiem Melpomeny w czterdziestoleciu PRL / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
26-46   Pobierz
Opis
artykułu
40-lecie Oddziału Narodowego banku Polskiego w Płocku / Władysław Krysiak.
Władysław Krysiak
47-51   Pobierz
Opis
artykułu
30 lat produkcji kombajnów do zbioru zbóż w Płocku (1954-1984) / Jerzy Stefański.
Władysław Krysiak
52-62   Pobierz
Opis
artykułu
Przemysł jako podstawowy czynnik miastotwórczy Kutna w czterdziestoleciu Polski Ludowej / Jan B. Nycek.
Jan Bolesław Nycek
63-71   Pobierz
Opis
artykułu
Płocka Służba Zdrowia w 40-leciu PRL / Tadeusz Garlej.
Tadeusz Garlej
72-80   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Gąbina do roku 1945", Janusz Szczepański, Warszawa 1984 : [recenzja] / Marian Chudzyński.
Janusz Szczepański, Marian Chudzyński
81-83   Pobierz
Opis
artykułu
Uroczystości jubileuszowe z okazji 30-lecia produkcji kombajnów do zbioru zbóż w Płockiej Fabryce Maszyn Żniwnych / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
84-91   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.