Notatki Płockie, t. 27 (1982), nr 4 (113)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Uwagi o kulturze politycznej w dzisiejszej Polsce / Marian Dobrosielski.
Marian Dobrosielski
3-13   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacja i działalność sejmiku województwa płockiego po reformie w 1791 r. / Jacek Sobczak.
Jacek Sobczak
14-20   Pobierz
Opis
artykułu
"Głos Gostyniński" - 25 XII 1921 - 3 IX 1922 / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
21-25   Pobierz
Opis
artykułu
Rok 1945 w Zakładzie Energetycznym Płock / Jerzy Cendrowski, Jan Szymański.
Jan Szymański, Jerzy Cendrowski
25-28   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do historii badań i zabezpieczeń skarpy płockiej / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
28-29   Pobierz
Opis
artykułu
XX lat badań skarpy płockiej przez wydział Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego / Lech Wysokiński.
Lech Wysokiński
30-37   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej.
37   Pobierz
Opis
artykułu
Ochrona środowiska naturalnego w województwie płockim / Tadeusz Garlej.
Tadeusz Garlej
38-50   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do dziejów szpitalnictwa i służby zdrowia w gubernii płockiej w latach 1838-1914 / Czesława Gąska.
Czesława Gąska
50-54   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. dr Michał Grzybowski - Martyrologium Duchowieństwa Diecezji Płockiej w latach II wojny światowej 1939-1945 / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
54-56   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Romańskie Drzwi Płockie" w warszawskim Muzeum Techniki / Edward J. Sokolski.
Edward J. Sokolski
57-58   Pobierz
Opis
artykułu
II Krajowe Sympozjum nt. : Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych / Daniela Żuk.
Daniela Żuk
59-60   Pobierz
Opis
artykułu
XVI inauguracja roku akademickiego 1982/1983 w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku : przemówienie rektora PW prof. Władysława Findeisena.
Władysław Findeisen
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego - laureatem nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
62   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Antoni Rajkiewicz Członek Honorowy TNP Laureatem Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.