Notatki Płockie, t. 27 (1982), nr 1 (110)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Romańskie Drzwi Płockie - idea kopii i jej realizacja : (referat wygłoszony w dniu 28 lutego 1982 r. w Bazylice Katedralnej) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-12   Pobierz
Opis
artykułu
Toast wygłoszony przez Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Glempa w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego w czasie spotkania z wykonawcami Drzwi Płockich z pracowni Konserwacji Zabytków ze Szczecina, Warszawy i Płocka.
Józef Glemp
13   Pobierz
Opis
artykułu
Lista 46 osób odznaczonych w Towarzystwie Naukowym Płockim.
13   Pobierz
Opis
artykułu
Wystąpienie wiceprezesa TNP dra Kazimierza Askanasa w Wyższym Seminarium Duchownym w czasie obiadu.
Kazimierz Askanas
14   Pobierz
Opis
artykułu
Przed romańskimi drzwiami Katedry w Płocku / Stanisław Ryszard Dobrowolski.
Stanisław Ryszard Dobrowolski
15   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów zamku książąt mazowieckich w Gostyninie / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
16-19   Pobierz
Opis
artykułu
Obsada biskupstwa płockiego w 1692 r. z nominacji Jana III Sobieskiego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
20-24   Pobierz
Opis
artykułu
Dojazdy pracownicze do Płocka w latach 1960-1965 / Michał Olędzki.
Michał Olędzki
25-35   Pobierz
Opis
artykułu
Środowisko geograficzne okolic Płocka obserwowane z satelity / Edward Tomaszewski.
Edward Tomaszewski
35-40   Pobierz
Opis
artykułu
Czynniki zewnętrzne a przewlekłe zapalenie gardła i krtani / Bożydar Latkowski.
Bożydar Latkowski
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Działanie alkoholu u osób narażonych na szkodliwe substancje chemiczne powstałe w wyniku technologicznego procesu przeróbki ropy naftowej / Zdzisław Rydzyński.
Zdzisław Rydzyński
42-43   Pobierz
Opis
artykułu
XV inauguracja roku akademickiego 1981/1982 w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
44-45   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 29 marca 1982 roku.
46   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 29 marca 1982 roku.
47   Pobierz
Opis
artykułu
Spotkanie z okazji 75-lecia urodzin Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego Członka Honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego / Jan Chojnacki.
Jan Chojnacki
48-49   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisławowi Ryszardowi Dobrowolskiemu w 75 rocznicę urodzin / T. Ch.
49-50   Pobierz
Opis
artykułu
Sympozjum w Osrodku Badań Naukowych w Białymstoku / T. Ch.
51   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1967-1981 w liczbach : stan w dniu 31 XII.
52-53   Pobierz
Opis
artykułu
Ci, którzy odeszli / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
54-55   Pobierz
Opis
artykułu
Z jubileuszu XXV-lecia kwartalnika "Notatki Płockie".
55   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.