Notatki Płockie, t. 27 (1982), nr 2-3 (111-112)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Drewniana zabudowa w miastach obecnego województwa płockiego w XVIII-XX wieku / Krzysztof Baranowski.
Krzysztof Baranowski
3-11   Pobierz
Opis
artykułu
Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski - wybitnie zasłużony Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
12-14   Pobierz
Opis
artykułu
Opus quod nobile claret / Teresa Mroczko.
Teresa Mroczko
15-16   Pobierz
Opis
artykułu
Siedemnastowieczny biogram Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego i dyplomaty / Andrzej Obrębski.
Andrzej Obrębski
17-20   Pobierz
Opis
artykułu
Nieznany list łaciński do Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego / Jerzy Starnawski.
Jerzy Starnawski
21   Pobierz
Opis
artykułu
Duchowieństwo diecezji płockiej w powstaniu styczniowym / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
22-28   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatnie chwile generała Zygmunta Padlewskiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
29-31   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Ostrowski 1897-1942 - wychowawca pierwszego pokolenia inteligencji chłopskiej na Mazowszu : (we wspomnieniach współczesnych) / Zbigniew Becker.
Zbigniew Becker
32-38   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej TNP.
38   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja społeczno-polityczna w Płocku w czasie pierwszej wojny światowej : (przyczynek do dziejów miasta) / Andrzej Papierowski.
Andrzej Papierowski
39-41   Pobierz
Opis
artykułu
Połączenie Radziwia z Płockiem / Adolf Panek.
Adolf Panek
42-48   Pobierz
Opis
artykułu
Reforma rolna PKWN w powiecie sierpeckim / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski
49-54   Pobierz
Opis
artykułu
Klimat miejski Sierpca / Danuta Danielak, Witold Lenart.
Witold Lenart, Danuta Danielak
54-61   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa jubileuszowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
61-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.