Notatki Płockie, t. 28 (1983), nr 2 (115)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Paweł Włodkowic z Brudzenia - życie i dzieło (ok. 1370-1435) / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
3-9   Pobierz
Opis
artykułu
Z pobytu w Loccum i Hildesheim w Republice Federalnej Niemiec / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
10-15   Pobierz
Opis
artykułu
Wizyta profesora Martina Hirscha w Towarzystwie Naukowym Płockim / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
16-17   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat dyrekcji Muzeum Diecezjalnego w Płocku / Lech Grabowski.
Lech Grabowski
16   Pobierz
Opis
artykułu
Skąd się wzięła nazwa Płocka? : (głos w dyskusji) / Stanisław Szymański.
Stanisław Szymański
18-22   Pobierz
Opis
artykułu
Tradycje muzyczne w dawnym Płocku / Sławomir Fedorowicz.
Sławomir Fedorowicz
22-27   Pobierz
Opis
artykułu
Powiązania Towarzystwa Naukowego przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej z Królewskim Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk (1820-1830) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
27-30   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie i rozwój pierwszej szkoły zawodowej w Płocku (1824-1830) / Marian Skoczeń.
Marian Skoczeń
31-35   Pobierz
Opis
artykułu
Początki płockiego szkolnictwa muzycznego w Polsce Ludowej / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny
36-38   Pobierz
Opis
artykułu
Postawy prospołeczne i egoistyczne młodzieży płockiej / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
38-46   Pobierz
Opis
artykułu
Rozprzestrzenianie odorów rafineryjnych w Płocku / Andrzej Pacałowski, Wiesław Stańko.
Andrzej Pacałowski, Wiesław Stańko
47-51   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ płockiej Petrochemii na klimat lokalny / Danuta Danielak, Witold Lenart.
Witold Lenart, Danuta Danielak
52-55   Pobierz
Opis
artykułu
Urlopy i zasiłki wychowawcze młodych matek : (na podstawie badań przeprowadzonych w Płocku w 1982 roku) / Adam Kurzynowski.
Adam Kurzynowski
56-59   Pobierz
Opis
artykułu
"Wieś południowo-zachodniego Mazowsza 1864-1907", Marian Chudzyński, Warszawa 1983 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Marian Chudzyński
59-60   Pobierz
Opis
artykułu
Sekretarz Generalny TNP Kawalerem Krzyża Komandorskiego OOP / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
61-63   Pobierz
Opis
artykułu
Informacja o utworzeniu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w Płocku / Benedykt Czarnecki.
Benedykt Czarnecki
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.