Notatki Płockie, t. 28 (1983), nr 4 (117)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Romańskie Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim w opisie wygnańca - biskupa Wincentego Chościaka-Popiela / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński
3-7   Pobierz
Opis
artykułu
Plociana w zabytkowym księgozbiorze w Topoli Królewskiej (wyniki wstępnych badań) / Andrzej Czapski.
Andrzej Czapski
8-11   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów szpitala św. Ducha w Sierpcu / Romuald Jaworski.
Romuald Jaworski
12-13   Pobierz
Opis
artykułu
Przemowa dnia 19 marca 1822 r. na publicznym Posiedzeniu Towarzystwa Naukowego przy Szkole Wojewódzkiej w Płocku / Bolesław Jędrzejewski.
Bolesław Jędrzejewski
14-16   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej TNP.
16   Pobierz
Opis
artykułu
Z gospodarczych dziejów miasta Osmolina w pierwszej połowie XIX wieku / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
17-20   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Łapczyński i Adolf Kozarski - nauczyciele rysunków w Gimnazjum Płockim / Kazimierz Czarnecki.
Kazimierz Czarnecki
21-29   Pobierz
Opis
artykułu
Koncerty muzyczne w Płocku w drugiej połowie XIX wieku / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
30-33   Pobierz
Opis
artykułu
Możliwości rolniczego wykorzystania osadu wapiennego uzyskiwanego w MZRiP w Płocku / Adam Harasim.
Adam Harasim
34-38   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy upraw roślin w strefach imisji przemysłowych / Henryk Zimny, Redakcja.
, Henryk Zimny
39-43   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy zagospodarowania przestrzennego terenów zagrożonych powodziami na przykładzie województwa płockiego / Benedykt Czarnecki.
Benedykt Czarnecki
44-52   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój funkcji regionalnych Płocka / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski
53-60   Pobierz
Opis
artykułu
Płockie Towarzystwo Fotograficzne imienia Aleksandra Macieszy / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 60-lecia członkostwa Bolesława Jędrzejowskiego.
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Mgr inż. arch. Antoni Rogucki Budowniczy Polski Ludowej i Płocka / Marek Majzner.
Marek Majzner
65-67   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.