Notatki Płockie, t. 26 (1981), nr 3 (108)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
[Listy gratulacyjne z okazji 25-lecia "Notatek Płockich].
3-4   Pobierz
Opis
artykułu
Dwudziestopięciolecie "Notatek Płockich" / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Z okazji jubileuszu naszych "Notatek" / Stanisław Ryszard Dobrowolski.
Stanisław Ryszard Dobrowolski
8   Pobierz
Opis
artykułu
Pontyfikał płocki z XII wieku / Antoni Podleś.
Antoni Podleś
9-16   Pobierz
Opis
artykułu
Metryka urodzenia Ludwika Krzywickiego w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Płocku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
17-18   Pobierz
Opis
artykułu
Krzewienie kultury wśród ludzi pracy w ujęciu szkoły Ludwika Krzywickiego : (pro memoria 40 rocznicy Jego śmierci) / Michał Olędzki.
Michał Olędzki
19-24   Pobierz
Opis
artykułu
Płoccznie wobec wydarzeń lat 1914-1918 / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
25-31   Pobierz
Opis
artykułu
Początek działalności partii politycznych i organizacji młodzieżowych na terenie miasta i powiatu sierpeckiego (1945-1946) / Kajetan Dobrowolski.
Kajetan Dobrowolski
32-38   Pobierz
Opis
artykułu
Początki badań archeologicznych w Płocku / Jerzy Gąssowski.
Jerzy Gąssowski
39-40   Pobierz
Opis
artykułu
Dojazdy pracownicze do Płocka w latach 1960-1965 : (częśc I) / Michał Olędzki.
Michał Olędzki
41-45   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ urbanizacji na stosunki wodne na przykładzie zlewni Brzeźnicy / Barbara Uchnast-Nowicka.
Barbara Uchnast-Nowicka
46-48   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej TNP.
48   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych na rzecz ochrony środowiska oraz utylizacji odpadów / Włodzimierz Kotowski, Bogusław Nowicki.
Włodzimierz Kotowski, Bogusław Nowicki
49-52   Pobierz
Opis
artykułu
150 rocznica posiedzenia Sejmu Królestwa Polskiego w Płocku.
53   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Antoni Rajkiewicz minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego : z życia TNP / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
54   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieło Stanisława Vincenza / Andrzej Czapski.
Andrzej Czapski
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.