Notatki Płockie, t. 24 (1979), nr 4 (101)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Towarzystwa Naukowe Płockie odznaczone Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski / F. D.
Franciszek Dorobek
3-11   Pobierz
Opis
artykułu
Szkoła badań społecznych Ludwika Krzywickiego / Michał Olędzki.
Michał Olędzki
12-19   Pobierz
Opis
artykułu
Bitwa graniczna armii "Modlin" w powiecie mławskim i przasnyskim / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
20-37   Pobierz
Opis
artykułu
Fauna ssaków wschodniej części Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego / Andrzej L. Ruprecht.
Andrzej L. Ruprecht
38-42   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów dawnego pałacu biskupiego w Płocku / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
43-46   Pobierz
Opis
artykułu
Tradycje medycyny płockiej w walce o zdrowie dziecka / Stanisław Palczewski.
Stanisław Palczewski
47-53   Pobierz
Opis
artykułu
Wisła śpiewna / Jadwiga Gorzechowska.
Jadwiga Gorzechowska
54-55   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawy ochrony środowiska człowieka w działalności TNP / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
56-59   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat sekretariatu Seminarium Doktoranckiego przy Towarzystwie Naukowym Płockim / Sławomir Fedorowicz.
Sławomir Fedorowicz
59   Pobierz
Opis
artykułu
Relacja naocznego świadka z pogrzebu Witolda Zglenickiego - "Polskiego Nobla" na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej / Tymoteusz Załuski.
Tymoteusz Załuski
60-62   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor dr Jan Rosner z SGPiS członek Towarzystwa Naukowego Płockiego Prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego.
62-63   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe szczegóły do dziejów herbu miasta Płocka.
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.