Notatki Płockie, t. 24 (1979), nr 2 (99)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Edward Gierek w Płocku : spotkanie z załogą "Petrochemii" i przedsiębiorstw budowlanych.
3-6   Pobierz
Opis
artykułu
Dziś i jutro Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku / Wacław Wojciechowski.
Wacław Wojciechowski
7-9   Pobierz
Opis
artykułu
Zakłady maszyn rolniczych w latach hitlerowskiej okupacji na tle życia gospodarczego i politycznego miasta : z kart historii płockiej FMŻ / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
10-17   Pobierz
Opis
artykułu
Uruchomienie i rozwój produkcji żniwiarek : z kart historii płockiej FMŻ / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
18-24   Pobierz
Opis
artykułu
25-tysięczny "Bizon" jako wyraz znaczącego wkładu załogi FMŻ w rozwój polskiego rolnictwa / Czesław Mucha.
Czesław Mucha
25-29   Pobierz
Opis
artykułu
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Żniwnych - jako inspirator i organizator działalności naukowo-badawczej. Osiągnięcia i perspektywy / Mieczysław Królikowski.
Mieczysław Królikowski
30-38   Pobierz
Opis
artykułu
Rola i znaczenie szkolnictwa przyzakładowego w procesie rozwoju Fabryki Maszyn Żniwnych / Tadeusz Putkiewicz.
Tadeusz Putkiewicz
39-46   Pobierz
Opis
artykułu
Zakładowa działalność socjalna w latach 1975-1979 / Alina Kuczyńska.
Alina Kuczyńska
47-53   Pobierz
Opis
artykułu
Założenia i realizacja drugiego etapu rozbudowy Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku / Jerzy Lorenc.
Jerzy Lorenc
54-62   Pobierz
Opis
artykułu
Z okazji Dnia Metalowca : uroczysta sesja Konferencji Samorządu Robotniczego w Płockiej Fabryce Maszyn Żniwnych / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
63-69   Pobierz
Opis
artykułu
O integracji środowisk nauki i kultury : (głos w dyskusji) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
70-71   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ imisji przemysłu petrochemicznego na intensywność wzrostu i plonowania roślin warzywnych / Waldemar Mikuła.
Waldemar Mikuła
72-78   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.