Notatki Płockie, t. 24 (1979), nr 1 (98)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Władysłwa Figielski - wybitny syn Ziemi Płockiej : (w 90 rocznicę urodzin) / Tadeusz Kurpiewski.
Tadeusz Kurpiewski
3-7   Pobierz
Opis
artykułu
Niektóre uwagi o rozwoju organizacyjnym i działalności odrodzonej PPS w Płocku w latach 1945-1948 / Adolf Panek.
Adolf Panek
8-14   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy efektywności ekonomicznej prac naukowo-badawczych i rozwojowych / Irena Bielecka.
Irena Bielecka
15-18   Pobierz
Opis
artykułu
Resursa płocka sprzed stu laty / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
19-24   Pobierz
Opis
artykułu
Epidemia cholery w Królestwie Polskim i guberni płockiej w 1848 r. / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
25-36   Pobierz
Opis
artykułu
W 60 rocznicę powstanie Płockiego Towarzystwa Przeciwgruźlicznego i Poradni Przeciwgruźlicznej w Płocku / Sławomir Werens.
Sławomir Werens
37-41   Pobierz
Opis
artykułu
Współpraca Wojskowej Akademii Medycznej z MZRiP / Bożydar Latkowski.
Bożydar Latkowski
42   Pobierz
Opis
artykułu
Spotkania z Płockiem / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski
43-46   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja Rad Wydziałowych Geologii i Geografii w Towarzystwie naukowym Płockim pt. "Badania naukowe Wydziałów Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych UW w regionie płockim" / Lech Wysokiński.
Lech Wysokiński
47   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys badań i budowy geologicznej wysoczyzny płockiej / Zbigniew Lamparski.
Zbigniew Lamparski
47-49   Pobierz
Opis
artykułu
Kompleksowa ocena warunków inżyniersko-geologicznych miasta Płocka / Halina Łozińska-Stępień.
Halina Łozińska-Stępień
49-52   Pobierz
Opis
artykułu
Badania stateczności skarpy wiślanej w Płocku / Lech Wysokiński.
Lech Wysokiński
53-55   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja nt. naziemnych badań środowiska geograficznego polskich poligonów teledetekcyjnych w ramach programu Interkosmos / Jan Olędzki.
Jan Olędzki
56-59   Pobierz
Opis
artykułu
Użytkowanie ziemi i struktura zasiewów na poligonie teledetekcyjnym "PŁOCK" w świetle badań terenowych w lipcu 1978 r. / Krzysztof Woźniak.
Krzysztof Woźniak
60-61   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat o właścicielach i przejściach praw własności folwarku Wargawa Stara - miejscu urodzenia Witolda Zglenickiego / Wiesław Kubasiński.
Wiesław Kubasiński
62   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa rzeźby i malarstwa Giseli Rossberg / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Naukowe Płockie w uroczystościach jubileuszu 50-lecia Biblioteki Narodowej.
65   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny z okazji 50-lecia Biblioteki Narodowej w Warszawie / Franciszek Dorobek, Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Franciszek Dorobek
66   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny z okazji XXV-lecia działalności Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN / Franciszek Dorobek, Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Franciszek Dorobek
67   Pobierz
Opis
artykułu
Errata do nr 4/97 z 1978 roku.
68   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej TNP.
68   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.