Notatki Płockie, t. 25 (1980), nr 4 (105)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
XV Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych - Bukareszt 1980 / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-6   Pobierz
Opis
artykułu
Orędzie XV Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych do wszystkich historyków świata.
7   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny z okazji wyboru Prof. dr. Aleksandra Gieysztora Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych.
8   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Długosz (1415-1480) jako historyk Polski i krajów Europy środkowowschodniej / Marian Biskup.
Marian Biskup
9-13   Pobierz
Opis
artykułu
50 lat Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
13-14   Pobierz
Opis
artykułu
Dokument biskupa Adama M. Prażmowskiego w zbiorach Towarzystwa Naukowego Płockiego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
15-16   Pobierz
Opis
artykułu
Udział ludności obwodu gostynińskiego w powstaniu listopadowym : (pamięci Tadeusza Trojanowskiego) / Marian Chudzyński, Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Marian Chudzyński
17-27   Pobierz
Opis
artykułu
Wisła w poezji polskiej / Stanisław Ryszard Dobrowolski.
Stanisław Ryszard Dobrowolski
28-30   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza powstania i rozwoju NOT w Płocku i regionie płockim / Daniela Żuk.
Daniela Żuk
31-35   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje krótkofalarstwa w Płocku w latach 1933-1945 / Ładysław Żelazowski.
Ładysław Żelazowski
36-41   Pobierz
Opis
artykułu
O teorii polityki społecznej szkoły Ludwika Krzywickiego / Michał Olędzki.
Michał Olędzki
42-50   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 28 marca 1980 r.
51-53   Pobierz
Opis
artykułu
XX lat Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego / J. Ch.
Jakub Chojnacki
54   Pobierz
Opis
artykułu
Z żałobnej karty : Hanna Główczewska / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Korespondencje / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
56   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.