Notatki Płockie, t. 25 (1980), nr 1 (102)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Pamięci Profesora dr Józefa Chałasińskiego.
3-4   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie gostynińskim / Janusz Maciejewski.
Janusz Maciejewski
5-12   Pobierz
Opis
artykułu
Początki kształtowania się władz powiatowych i miejskich w Sierpcu / Kajetan Dobrosielski.
Kajetan Dobrosielski
13-15   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie z okresu powstania Władzy Ludowej w Płocku / Józef Trzaska.
Józef Trzaska
16-18   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały źródłowe do dziejów szkolnictwa elementarnego w powiecie płockim z wizytacji A. M. Prażmowskiego w 1817 r. / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
19-30   Pobierz
Opis
artykułu
Rodowód, rozwój i perspektywy polityki społecznej w Polsce : X Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w Towarzystwie Naukowym Płockim / Józef Lepiech.
Józef Lepiech
31-33   Pobierz
Opis
artykułu
Zagospodarowanie Wisły jako podstawowy element struktury przestrzenno-gospodarczej województwa płockiego / Tadeusz Kowalczyk.
Tadeusz Kowalczyk
34-42   Pobierz
Opis
artykułu
Płock w okresie Prus Nowowschodnich : listy asesora Kamery Płockiej Samuela Gotfryda Borsche z Płocka w latach 1799-1801 / Bogdan Sowiński.
Bogdan Sowiński
43-45   Pobierz
Opis
artykułu
Sympozjum n.t. wykorzystania energii słonecznej dla potrzeb gospodarki narodowej / T. Ch.
45   Pobierz
Opis
artykułu
Powołanie Spółdzielczości Mieszkaniowej w Płocku / Andrzej Stelmaszewski.
Andrzej Stelmaszewski
46-49   Pobierz
Opis
artykułu
Wszystkie drogi prowadzą do Płocka : (wspomnienie pośmiertne o Janinie Kowalskiej) / Tomasz Bober.
Tomasz Bober
50-53   Pobierz
Opis
artykułu
Środowisko naturalne i historyczne Łęczycy, jego przemiany i kierunki rozwoju - komunikat z sesji naukowej.
53   Pobierz
Opis
artykułu
Dziesięciolecie Oddziału TNP w Sierpcu / Włodzimierz Smulski.
Włodzimierz Smulski
54-59   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny do prof. dr Henryka Jabłońskiego - Przewodniczącego Rady Państwa PRL z okazji 70 rocznicy urodzin.
59   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczny ruch naukowy w Polsce / Waldemar Rolbiecki.
Waldemar Rolbiecki
60-62   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 70-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Muzeum Okręgowego w Przemyślu / T. Ch.
62   Pobierz
Opis
artykułu
Wysoka ocena wydawnictwa pt. "Pieczęcie i herb Płocka oraz herb województwa płockiego".
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.