Notatki Płockie, t. 23 (1978), nr 4 (97)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Metoda, zakres i treść Studium Planu Perspektywicznego Makroregionu Środkowego / Andrzej Pyszkowski.
Andrzej Pyszkowski
3-9   Pobierz
Opis
artykułu
Do sprawy Sierpeckiego Słupa z 1739 roku / Jerzy Starnawski.
Jerzy Starnawski
10   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze w łacińskim dziele A. Cellariusa Regni Poloniae... descriptio z 1659 roku / Jadwiga Kuczyńska.
Jadwiga Kuczyńska
11-17   Pobierz
Opis
artykułu
Wysiłki bpa M. J. Poniatowskiego nad podniesieniem oświaty na Mazowszu poprzez szkolnictwo parafialne (1773-1785) / Michał Grzybowski.
Michał Grzybowski
18-22   Pobierz
Opis
artykułu
O utrwalenie pamięci wybitnego Polaka inżyniera górnika-geologa Witolda Zglenickiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
23-30   Pobierz
Opis
artykułu
Witold Zglenicki a problem wydobycia ropy naftowej z dna morskiego / Zija Ali Ogly Buniat-Zade ; z ros. tł. Jolanta Chmielewska.
Jolanta Chmielewska, Zija Ali Ogly Buniat-Zade
30-33   Pobierz
Opis
artykułu
Bakijskie stronice życia pana Zglenickiego / R. Mamedzade ; z ros. tł. Jolanta Chmielewska.
Jolanta Chmielewska, R. Mamedzade
34-35   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat z dnia 30 listopada 1978 roku o ustaleniu daty i miejsca urodzenia Witolda Zglenickiego - "Polskiego Nobla" / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
35-40   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój przemysłowej służby zdrowia w Płocku / Tadeusz Garlej.
Tadeusz Garlej
41-43   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa "60 lat niepodległej Polski 1918-1978" / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
44-46   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi pt. "Francisco Goya (1746-1828) - dzieło graficzne ze zbiorów polskich" : (w 150-tą rocznicę śmierci artysty) / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
46-49   Pobierz
Opis
artykułu
Franciszek Ławruszczuk "Czarny Franek" wpisany do rejestru zasłużonych dla miasta Płocka / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
49-50   Pobierz
Opis
artykułu
Adres gratulacyjny do nowo założonego Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
51   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwa Naukowe Ogólne (Regionalne) : stan w dniu 30.IX.1978 r. / zebrała Jolanta Chmielewska.
Jolanta Chmielewska
51-52   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.