Notatki Płockie, t. 23 (1978), nr 2 (95)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
O dalsze umacnianie roli nauki w społeczno-gospodarczym rozwoju kraju - XII Plenum Komitetu Centralnego PZPR / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-14   Pobierz
Opis
artykułu
Wisła... / Zebrał Tadeusz Kowalewski.
Tadeusz Kowalewski
15-17   Pobierz
Opis
artykułu
Urząd wojewodziński w Polsce i na Mazowszu / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
18-21   Pobierz
Opis
artykułu
Przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa płockiego do 1990 roku i w okresie kierunkowym / Tadeusz Kowalczyk.
Tadeusz Kowalczyk
22-30   Pobierz
Opis
artykułu
Z badań nad integracją wychodźców ze wsi z ludnością miejską / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
31-37   Pobierz
Opis
artykułu
Dwa opowiadania z pogranicza mazowiecko-podlaskiego : 1. "O snycerzu", 2. "O zawistnej dworce" / Halina Horodyska.
Halina Horodyska
38-39   Pobierz
Opis
artykułu
Zapiski Ciechanowskie / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski
40   Pobierz
Opis
artykułu
O utrwalenie pamięci Pawła Włodkowica z Brudzenia nad Skrwą.
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Wręczenie Płockiej Petrochemii Sztandaru Przechodniego Ministra Przemysłu Chemicznego za wyniki w 1977 roku / Jerzy Galaszewski.
Jerzy Galaszewski
43-47   Pobierz
Opis
artykułu
Heroizm pracy : (w dziesiątą rocznicę zgonu Tadeusza Gierzyńskiego) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
48-50   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat sekretariatu Seminarium Doktoranckiego przy Towarzystwie Naukowym Płockim / Sławomir Fedorowicz.
Sławomir Fedorowicz
50   Pobierz
Opis
artykułu
Amicus amicorum / Stefan Gołębiowski, Kolegium Redakcyjne.
Stefan Gołębiowski
50   Pobierz
Opis
artykułu
40 lat temu... Halo! Tu Polskie Radio - Sierpc! / Marian Przedpełski.
Marian Przedpełski
51-52   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.