Notatki Płockie, t. 21 (1976), nr 5 (88)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek i Prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz wśród załogi płockiej Fabryki Maszyn Żniwnych / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
3-8   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczna rola zawodu weterynaryjnego na tle dziejów polskiej weterynarii / Stefan Tarczyński.
Stefan Tarczyński
9-13   Pobierz
Opis
artykułu
Tradycje cukrownictwa w granicach obecnego województwa płockiego / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
14-21   Pobierz
Opis
artykułu
Przemysł i handel w Płocku w pierwzej połowie XIX wieku / Zbigniew Walczak.
Zbigniew Walczak
22-26   Pobierz
Opis
artykułu
Kultura ludowa a współczesność : (refleksje po X Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku) / Franciszek Midura.
Franciszek Midura
27-28   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Zygmunt Jakubowski : żołnierz, więzień Oświęcimia, historyk literatury polskiej / Janina Kulczycka-Saloni.
Janina Kulczycka-Saloni
29-32   Pobierz
Opis
artykułu
22 lipca 1956 roku ukazał się pierwszy numer "Notatek Płockich" / F. D.
Franciszek Dorobek
33-35   Pobierz
Opis
artykułu
Planowanie społeczne w warunkach rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowna przez Katedrę Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w Towarzystwie Naukowym Płockim / Marian Frank.
Marian Frank
36-38   Pobierz
Opis
artykułu
80-lecie urodzin Bolesława Jędrzejewskiego / F. D.
Franciszek Dorobek
39-40   Pobierz
Opis
artykułu
Franciszek Ławruszczuk - "Czarny Franek" żołnierz AK, działacz polonijny w Kanadzie. Spotkanie w Towarzystwie Naukowym Płockim / F. D.
Franciszek Dorobek
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Międzynarodowe Seminarium Muzyczne w Weimarze / Czesław Franciszek Kwieciński.
Czesław Franciszek Kwieciński
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.