Notatki Płockie, t. 21 (1976), nr 2 (85)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Otwarcie nowej siedziby Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
3-16   Pobierz
Opis
artykułu
Pracownia naukowa Biblioteki im. Zielińskich TNP i jej powstanie w roku 1932 / Bolesław Jędrzejewski.
Bolesław Jędrzejewski
17-19   Pobierz
Opis
artykułu
Kancelaria Gubernatora Płockiego i Rząd Gubernialny Płocki : (lata 1867-1914) / Czesław Gąska.
Czesław Gąska
20-23   Pobierz
Opis
artykułu
Następcy wojewodów płockich w okresie zaborów (1793-1918) / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka
24-28   Pobierz
Opis
artykułu
Cztery portrety wojewodów płockich z XVII i XVIII wieku / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
29-30   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo polskie a okupanci hitlerowscy w powiecie sierpeckim / Marian Przedpełski.
Marian Przedpełski
31-34   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój zatrudnienia w latach 1946-1975 na terenie obecnego województwa płockiego (1) / Bolesław Graczyk.
Bolesław Graczyk
35-40   Pobierz
Opis
artykułu
Międzynarodowa sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Witolda Doroszewskiego w Towarzystwie Naukowym Płockim / Barbara Falińska, Anna Kowalska.
Barbara Falińska, Anna Kowalska
41-43   Pobierz
Opis
artykułu
O współpracy Zakładu Językoznawstwa Instytutu Języka Polskiego PAN w Warszawie z Towarzystwem Naukowym Płockim : (streszczenie referatu) / Anna Kowalska, Alina Strzyżewska-Zaremba.
Alina Strzyżewska-Zaremba, Anna Kowalska
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Witold Doroszewski a językoznawcze badania regionalne Towarzystwa Naukowego Płockiego / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
45-46   Pobierz
Opis
artykułu
Trzydziestolecie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1946-1976) / C. T.
47   Pobierz
Opis
artykułu
90 rocznica urodzin członka honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. dr. Tadeusza Kotarbińskiego / K. A.
Kazimierz Askanas
48   Pobierz
Opis
artykułu
Trzydziestolecie istnienia Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka".
49   Pobierz
Opis
artykułu
30 lat działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Płocku (1945-1975) / Józef Morawski.
Józef Morawski
50-52   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.