Notatki Płockie, t. 4 (1959), nr 13/14
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Działania armii 'Modlin' w dniach od 1 do 9 września 1939 r. / Wiesław Kostanecki.
Wiesław Kostanecki
1-13   Pobierz
Opis
artykułu
Notatki z pierwszych dni okupacji w Płocku / Irmina Wojciechowska.
Irmina Wojciechowska
13-16   Pobierz
Opis
artykułu
Pierwszy września / Czesław Fuz.
Czesław Fuz
17-18   Pobierz
Opis
artykułu
Fragmenty wspomnień : (z pamiętnika nieznanej autorki z lat 1936-1939) / Stanisław Chrzanowski.
Stanisław Chrzanowski
18-24   Pobierz
Opis
artykułu
Województwo Płockie w bezkrólewiach i na elekcjach : część III / Ryszard Zieliński.
Ryszard Zieliński
24-32   Pobierz
Opis
artykułu
Marton Szepsi Csombor i jego "Europica Varietas" / Tibor Csorba.
Tibor Csorba
33-36   Pobierz
Opis
artykułu
Zagadnienia początków kolegiaty św. Michała w Płocku / Czesław Deptuła.
Czesław Deptuła
36-43   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie dotyczące rozeznania i pomiarów reliktów murów fundamentowych przy ulicy Piekarskiej w Płocku / Jerzy Bereżnicki.
Jerzy Bereżnicki
44-47   Pobierz
Opis
artykułu
Plany wydawnicze województwa warszawskiego na Tysiąclecie Polski / Stanisław Pazyra.
Stanisław Pazyra
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa Polskiej Akademii Nauk ku czci Ludwika Krzywickiego.
49-50   Pobierz
Opis
artykułu
Płockie uroczystości jubileuszowe w 150 rocznicę urodzin Gustawa Zielińskiego / S. K.
S. K.
50-52   Pobierz
Opis
artykułu
Budżet miasta Płocka na rok 1960 / Marian Frankiewicz.
Marian Frankiewicz
52-54   Pobierz
Opis
artykułu
Książka o Tomaszu Nocznickim / Benon Dymek.
Benon Dymek, H. Syska
54-55   Pobierz
Opis
artykułu
Dokument wspomnień i minionych lat.
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu w Płocku / Kazimierz Ciarka.
Kazimierz Ciarka
56-58   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika
58-59   Pobierz
Opis
artykułu
Katalog wydawnictw Towarzystwa Naukowego Płockiego.
60   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.