Notatki Płockie, t. 20 (1975), nr 4 (83)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Przemówienie wygłoszone w dniu 11 grudnia 1975 roku w dyskusji plenarnej na VII Zjeździe PZPR / Stanisław Ryszard Dobrowolski.
Stanisław Ryszard Dobrowolski
3   Pobierz
Opis
artykułu
Przedzjazdowe spotkanie kierownictwa państwa i partii z ludźmi nauki / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
4-7   Pobierz
Opis
artykułu
Poziom wykształcenia ludności na terenie obecnego województwa płockiego w latach 1960-1974 / Bolesław Graczyk.
Bolesław Graczyk
10-16   Pobierz
Opis
artykułu
Wojewodowie płoccy od XII wieku do 1793 roku / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
16-19   Pobierz
Opis
artykułu
Andrzej Krzywicki : polityk, dyplomata, poeta, wielki humanista / Roman Nir.
Roman Nir
20-21   Pobierz
Opis
artykułu
Medal Uniwersytetu w Bordeaux dla Towarzystwa Naukowego Płockiego.
21   Pobierz
Opis
artykułu
"Korespondent Płocki" ze stuletniej perspektywy / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
22-26   Pobierz
Opis
artykułu
Marcelina Rościszewska - dyrektorka gimnazjum im. Reginy Żółkiewskiej w Płocku w latach 1908-1933 / Wanda Chrostowska.
Wanda Chrostowska
26-29   Pobierz
Opis
artykułu
Płock w życiu Marii Kuncewiczowej / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
30-31   Pobierz
Opis
artykułu
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie Płocka / Henryk Zimny.
Henryk Zimny
32-34   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy ochrony środowiska : uwagi na temat sesji naukowej zorganizowanej w MZRiP w dniach 25-26 maja 1975 r. / Henryk Kirschner.
Henryk Kirschner
34-36   Pobierz
Opis
artykułu
XXV-lecie Akademii Medycznej w Warszawie. List Towarzystwa Naukowego Płockiego do rektora prof. dr. med. Szczęsnego-Leszka Zgliczyńskiego.
36-37   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Jan Zygmunt Jakubowski : (wspomnienie pośmiertne) / F. D.
Franciszek Dorobek
38-39   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Hiszpański (1904-1975) - malarz starożytności płockich / Włodzimierz Szafrański.
Włodzimierz Szafrański
39-42   Pobierz
Opis
artykułu
Informacja o lusatikach w zbiorach płockich / Alojzy St. Matyniak.
Alojzy St. Matyniak
42   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka społeczna w krajach socjalistycznych i kapitalistycznych : V ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Zakład Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w Towarzystwie Naukowym Płockim / Marian Frank.
Marian Frank
43-47   Pobierz
Opis
artykułu
Autor cennej książki o Płocku odznaczona przez Wojewodę Płockiego.
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
Krajowa konferencja naukowo-techniczna w MZRiP. Automatyzacja w przemyśle chemicznym / Andrzej Koziński.
Andrzej Koziński
48-49   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa w Towarzystwie naukowym Płockim w 100-lecie urodzin dr. med. Aleksandra Macieszy / Tadeusz Garlej.
Tadeusz Garlej
49-52   Pobierz
Opis
artykułu
Uroczystości stulecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1875-1975) / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
53-56   Pobierz
Opis
artykułu
Piastowie w dziejach Polski : (sprawozdanie z sesji naukowej we Wrocławiu, Legnicy i Brzegu 21-23 listopada 1975 r.) / Irena Nyckowska.
Irena Nyckowska
57-60   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej TNP.
60   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.