Notatki Płockie, t. 20 (1975), nr 2 (81)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Podstawowe elementyrozwoju Płocka do 1985 r. / Janusz Łabuz.
Janusz Łabuz
3-12   Pobierz
Opis
artykułu
Synowie Ziemi Płockiej żołnierze Ludowego Wojska Polskiego polegli za wolność Ojczyzny / Antoni Jelec.
Antoni Jelec
13-14   Pobierz
Opis
artykułu
Kpt. pilot Stanisław Zieliński / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
14-16   Pobierz
Opis
artykułu
Wybitni Płocczanie : (bene merentes) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
16-18   Pobierz
Opis
artykułu
Szkolnictwo hitlerowskie w Płocku w latach 1939-1945 / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
19-30   Pobierz
Opis
artykułu
Faustyn Piasek : (relacja z otwartego posiedzenia Seminar. Doktoranckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego) / Marcin Kamiński.
Marcin Kamiński
31-34   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat sekretariatu Seminarium Doktoranckiego przy Towarzystwie Naukowym Płockim / Sławomir Fedorowicz.
Sławomir Fedorowicz
34   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 25 marca 1975 r. w sprawie nadania godności Członków Honorowych.
35   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz dobrego Przedsiębiorstwa / Stanisław Sadecki.
Stanisław Sadecki
36-38   Pobierz
Opis
artykułu
Zakłady Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Płocku (1945-1975) / Ludwik Żak.
Ludwig Żak
39-43   Pobierz
Opis
artykułu
[List I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i Prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza do Zakładów Stolarki Budowlanej w Płocku].
Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz
44   Pobierz
Opis
artykułu
Odpowiedź Zakładów Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Płocku na list Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza.
45   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała Konferencji Samorządu Robotniczego Zakładów Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Płocku z dnia 28 grudnia 1974 r. w sprawie jubileuszu 30-lecia Zakładów (1945-1975).
46-49   Pobierz
Opis
artykułu
Wynalazczość pracownicza w Zakładach Stolarki Budowlanej w Płocku III miejsce w Polsce w 1974 r. / Zbigniew Kulik.
Zbigniew Kulik
49-55   Pobierz
Opis
artykułu
Zasłużeni pracownicy Zakładów Stolarki Budowlanej w Płocku : (zatrudnieni ponad 20 lat w przedsiębiorstwie).
56-59   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.