Notatki Płockie, t. 19 (1974), nr 2 (76)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Czy w Płocku istniała drukarnia przed XIX wiekiem? / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
W sprawie badań nad historią drukarstwa w Płocku / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka
5-7   Pobierz
Opis
artykułu
Staropolska oboczność hydronimiczna "Pełty" (dopełniacz "Pełtwie"): "Płoty" (dopełniacz "Płotwie") a onomatopeiczny zestró "pł-" w niektórych nazwach wodnych i toponimach / Eugeniusz Mośko.
Eugeniusz Mośko
8-13   Pobierz
Opis
artykułu
Książka Marcina Ehrlicha z 1862 roku o białaczce / Ryszard Pachecka, Ewa Winowska.
Ryszard Pachecka, Ewa Winowska
14-16   Pobierz
Opis
artykułu
Płoccy stomatolodzy w latach 1883-1939 / Blandyna Papierska.
Blandyna Papierska
16-19   Pobierz
Opis
artykułu
Sanatorium Przeciwgruźliczne Gostynin-Kruk / Jan Plisko.
Jan Plisko
20-25   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów papierni w Soczewce koło Płocka / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
26-32   Pobierz
Opis
artykułu
Roślinność i procesy zarastania jezior gostynińskich / Henryk Tomaszewski.
Henryk Tomaszewski
33-34   Pobierz
Opis
artykułu
Walory turystyczne ziemi gostynińskiej / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
35-38   Pobierz
Opis
artykułu
Tajne nauczanie w rejonie płockim w latach 1939-1945 / oprac. Józef Świecik.
Józef Świecik
39-45   Pobierz
Opis
artykułu
Studium socjologiczne o robotnikach płockich / Janusz Mariański.
Janusz Mariański, Irena Nowak
46-48   Pobierz
Opis
artykułu
Obchody "Dnia drukarza".
49-51   Pobierz
Opis
artykułu
Zrzeszenie Prawników Polskich gościem Towarzystwa Naukowego Płockiego.
51-52   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.